Брой 25 (2280), 05-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Излезе трети брой на информационния бюлетин по проект QUALIFY


Изданието представя изпълнението на дейностите по проекта през втората половина на миналата година, включващи:

  • проучване на добри практики в областта на внедряване на системи за управление на качеството от фирми, опериращи в сектора на агроиндустрията;
  • създаване на онлайн библиотека, включваща материали, проучвания и добри практики, прилагани с цел упражняване на контрол върху безопасността и  качеството на храните;
  • провеждане на он лайн работна среща на партньорите за представяне на системите за мониторинг и контрол на качеството на произвежданите храни в съответните страни, развитие на органично земеделие и прилагани местни иновативни практики;
  • организиране на срещи на заинтересованите страни с цел обсъждане на мерки и действия, които да бъдат включени при разработването на регионалните планове за действие.

Проект QUALIFY се изпълнява по програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА и е насочен към подобряване на местни политики, прилагани в сферата на агроиндустрията. Инструментът за политика, адресиран от проекта в България се реализира чрез Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", Приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП. БТПП на база на идентифицираните добри примери ще разработи в партньорство с Министерство на икономиката (подкрепящ партньор) план за действие с инвестиционни мерки, които да бъдат насочени към повишаване на конкурентопособността на фирми от хранително-вкусовата промишленост и да бъдат включени в следващия програмен период 2021-2027.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Новонозначеният български посланик в Португалия на посещение в БТПП
Настоящото Португалско председателство на Съвета на ЕС - приоритет на неговата мисия Още
Излезе трети брой на информационния бюлетин по проект QUALIFY
Проектът е насочен към подобряване на местни политики, прилагани в сферата на агроиндустрията Още
Покана за виртуална конференция с руски компании от Пермския край
9 февруари от 11.30 часа Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Почти 154 000 нарушения на трудовото законодателство е установила Главната инспекция по труда през 2020 г.
Над 40% от проверките са с акцент върху въведените от работодателя противоепидемични мерки Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Презентация: Областните икономики на Южна България: състояние и перспективи
9 февруари 2021 г. от 11 часа на живо във Фейсбук Още
ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА И ЕНЕРГИЙНА ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
АЕЦ "Козлодуй" и "Уестингхаус Електрик - Швеция" подписаха договор за анализ на безопасността за лицензиране и внедряване на алтернативно гориво
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
В днешния брой на Държавен вестник са публикувани промени в Наредба № Н-13 от 2019 г.
За съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите... Още
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
НСИ: През януари расте общият показател на доверие на потребителите
Инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Откриване на дигиталната платформа TRADE 365 – представя турските износители на желязо и други метали