Брой 197 (957), 13-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Стимулиране на бизнеса между България и Холандия


Питър ван Флит, съветник (зам.-ръководител на Посолството на Кралство Нидерландия у нас), и Ян Ринзема, координатор за България в холандското министерство на външните работи, посетиха БТПП и се срещнаха с председателя на Палатата Цветан Симеонов. Обсъдени бяха възможностите за стимулиране на двустранните търговско-икономически отношения.

Питър ван Флит сподели, че въпреки статистическите данни за позицията на Холандия сред водещите инвеститори в България, съществува все още неизползван потенциал. В тази връзка Посолството е предприело редица срещи с цел активизиране на сътрудничеството между български и холандски фирми.

Цветан Симеонов представи дейността на БТПП, базата от данни, с които разполага Палатата, мрежата от Регионални палати, както и постиженията в областта на търговския регистър и напълно дигитализираната система на Арбитражния съд. Той отбеляза трите основни неблагоприятни факторa, влияещи върху българската икономика: бюрокрация, „динамично” законодателство и достъп до финансиране. Очертани бяха възможните решения, сред които  електронно правителство.

Данъчната система в България, актуалната ситуация в енергетиката, както и секторите от взаимен интерес също бяха тема на срещата.

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествена сесия в Бургас по повод 120-годишнината от учредяването на търговско-промишлените палати в България
110-годишен юбилей на Бургаската търговско-промишлена палата Още
Среща във връзка с проект „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ”
БТПП ще продължи да предава опита си на търговските палати от региона Още
Стимулиране на бизнеса между България и Холандия
Холандия е сред водещите инвеститори в България, но съществува все още неизползван потенциал Още
БТПП отличи втория секретар по икономическите въпроси към Посолството на Япония у нас
За принос в развитие на двустранното икономическо сътрудничество и за редица успешни инициативи по време на мандата Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще използва 200 млн. лева от средствата от ЕС за подкрепа малките предприятия
България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Сесия на Българо-германския съвет за коопериране се проведе в Берлин
Обсъдени са теми в областта на енергийната ефективност, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, електронното управление, търговията и малките и средни предприятия... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия дава нов шанс за финансиране на отлични научни проекти
Такива проекти ще бъдат отличавани с Печат за високи постижения - знак за качество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден на предприемача 2015 – „Предприемачество и наука – интелигентен растеж”
15 – 16 октомври 2015 г., Интер Експо Център, София Още
14 октомври – Световен ден на стандартизацията