Брой 197 (957), 13-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейската комисия дава нов шанс за финансиране на отлични научни проекти


Европейската комисия започна нова инициатива, даваща шанс за осъществяване на отлични научни проекти, за които не е достигнало финансиране по рамковата програма на ЕС за научни изследвания "Хоризонт- 2020".

ЕК ще отличава такива проекти с Печат за високи постижения. Това ще е знак за качество, който се присъжда на обещаващи проекти, предложени по програма „Хоризонт 2020“, на които не е било отпуснато финансиране поради бюджетни ограничения, но са получили висока оценка в рамките на взискателния и независим процес на оценяване. Така ЕК ще се насърчи техният достъп до различни източници на финансиране, като например европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и други национални или регионални инвестиционни програми.

Европейските комисари за регионалната политика Корина Крецу и за изследванията, науката и иновациите Карлош Моедаш дадоха старт на инициативата по време на Дните на отворените врати "Европейска седмица на регионите и градовете", която се провежда в Брюксел.

Комисар Корина Крецу заяви: „За периода 2014 — 2020 г. инвестиции на стойност 100 млрд. евро от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат използвани за насърчаване на научните изследвания и иновациите, включително 32 млрд.евро, предназначени за подкрепа на МСП, стартиращи предприятия и предприемачи, които са основните двигатели на иновациите в Европа. Печатът за високи постижения ще спомогне за идентифициране и подкрепа на иновативни проекти и ще им даде възможност да се разрастват и да се конкурират на международно равнище“.

Комисар Карлош Моедаш заяви: „Регионите на ЕС вече са основен инвеститор в качествени научни изследвания и иновации в Европа. Чрез печата за високи постижения те ще могат да се възползват от първокласната система за оценяване по програма „Хоризонт 2020“ и лесно да идентифицират най-добрите проекти в своите региони, които да финансират със собствени средства“.

Повече подробности за инициативата ТУК 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествена сесия в Бургас по повод 120-годишнината от учредяването на търговско-промишлените палати в България
110-годишен юбилей на Бургаската търговско-промишлена палата Още
Среща във връзка с проект „Приложение на ЦЕФТА за интернационализация на икономиката на ЮИЕ”
БТПП ще продължи да предава опита си на търговските палати от региона Още
Стимулиране на бизнеса между България и Холандия
Холандия е сред водещите инвеститори в България, но съществува все още неизползван потенциал Още
БТПП отличи втория секретар по икономическите въпроси към Посолството на Япония у нас
За принос в развитие на двустранното икономическо сътрудничество и за редица успешни инициативи по време на мандата Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
България ще използва 200 млн. лева от средствата от ЕС за подкрепа малките предприятия
България е третата страна от ЕС след Испания и Малта, която приема такава инвестиционна програма Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Сесия на Българо-германския съвет за коопериране се проведе в Берлин
Обсъдени са теми в областта на енергийната ефективност, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, електронното управление, търговията и малките и средни предприятия... Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия дава нов шанс за финансиране на отлични научни проекти
Такива проекти ще бъдат отличавани с Печат за високи постижения - знак за качество Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Европейски ден на предприемача 2015 – „Предприемачество и наука – интелигентен растеж”
15 – 16 октомври 2015 г., Интер Експо Център, София Още
14 октомври – Световен ден на стандартизацията