Брой 246 (1006), 18-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В БТПП се проведе семинар на тема „Изискванията към онлайн търговците в България и ЕС“


Голяма част от търговците не са запознати в промените в Закона за защита на потребителите (ЗЗП), като например увеличения срок за право на отказ от 7 на 14 дни. Тази тенденция рефлектира негативно върху българския бизнес, поради непрекъснато увеличаващия се брой на санкциите от страна КЗП. На това обърна внимание Боряна Даутова, директор "Информационна сигурност и защита на потребителите в интернет" в КЗП, по време на семинар на тема „Изискванията към онлайн търговците в България и ЕС“. Като примери на най-често срещаните грешки от страна на търговците бяха посочени липса на необходимата по закон информация на сайта на фирмите, възпрепятстване на правото на отказ, предоставяне на заблуждаваща информация при закупуване на стоки и услуги онлайн.

Игнат Арсенов, директор на Европейския потребителски център, запозна представители на бизнеса с особеностите на законовите разпоредби, касаещи отношенията между потребители и онлайн търговци, включително сключването на договори от разстояние и решаването на съдебни и извънсъдебни спорове.

В рамките на семинара, организиран съвместно с Европейски потребителски център, Комисия за защита на потребителите и Enterprise Europe Network към БТПП, бяха обсъдени и промените в ЗЗП, въведени през 2014, които целят да транспонират в българското законодателство Директива 2011/83/ЕС. Целта на директивата е да се постигне максимална хармонизация на европейското законодателство, отнасящо се до трансграничната търговия, както и да се намалят разходите за съдебни спорове и юридически консултации от страна на фирмите, увеличавайки в същото време общия обем на онлайн търговията в ЕС.

По време на провелата се дискусия, участниците имаха възможност да изяснят произтичащите задължения за бизнеса от промените в законодателството за защита на потребителите. Бяха представени и конкретни казуси от страна на бизнеса и чести проблеми, с които се сблъскват фирмите, като например покриване на произтичащи задължения при забавяне на доставка при форсмажорни обстоятелства. Особен интерес предизвика въпросът за загубите, които бизнеса понася поради различията в законодателната рамка на държавите-членки, както и най- подходящите стъпки, които трябва да се предприемат, за да се минимизира негативния ефект върху търговците.

За бъдещи семинари моля, следете сайта на БТПП.

За контакти: Европейски иновационен и информационен център, тел. 02/8117 525/ 515/ 505, e-mail: een@bcci.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване на 120 години от създаването на Варненска търговско-индустриална камара
Над 200 представители на деловите среди присъстваха на юбилейна сесия във Фестивалния и конгресен център - Варна Още
БТПП поздрави Кока-Кола по повод 50-годишнината на марката в България
Тази година Коледната кампания на Кока-Кола е под надслов „Предай добро нататък” Още
В БТПП се проведе семинар на тема „Изискванията към онлайн търговците в България и ЕС“
Законовите разпоредби, касаещи отношенията между потребители и онлайн търговци – във фокуса на семинара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: През третото тримесечие общите разходи на работодателите за труд нарастват със 7.4%, на годишна база
Увеличението в индустрията е с 8.0%, в услугите – със 7.9%, в строителството - с 6.5% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им през 2016 г.
Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подаване на проектни предложения за включване в Европейския информационен портал по плана “Юнкер“
Публично достъпен интернет-базиран портал, създаден с цел да ускори процеса по реализацията на инвестиционни проекти в ЕС Още