Брой 246 (1006), 18-12-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Подаване на проектни предложения за включване в Европейския информационен портал по плана “Юнкер“


В края на 2014 г. Европейската комисия (ЕК) съвместно с Европейската инвестиционна банка стартира мащабна инициатива за стимулиране на инвестициите в Европейския съюз – Инвестиционен план за Европа, Плана „Юнкер“. Сред елементите на инвестиционния план е Европейският портал за инвестиционни проекти (ЕПИП), който ще бъде публично достъпен интернет-базиран портал от инвестиционни проекти, създаден с цел ускори процеса по реализацията на инвестиционни проекти в ЕС и по този начин да допринесе за по-голяма заетост и икономически растеж.

Очаква се порталът да стартира през м. февруари 2016 г. В тази връзка ЕК отправи запитване към държавите-членки за предоставяне на проектни предложения, които те биха желали да бъдат качени на портала.

За да бъде включен даден проект в ЕПИП, той трябва да отговаря на следните критерии:

  1. проектът (или програмата, която се състои от по-малки проекти) трябва да има минимален бюджет в размер на 10 млн. евро от гледна точка на необходимите инвестиции, като е възможно да се комбинират по-малки проекти за достигане на тази стойност;
  2. проектът трябва да попада в някой от секторите, посочени в член 9, параграф 2 от Регламента за Европейски фонд за стратегически инвестиции, като в проектната форма са включени общо 24 възможни сектора. Възможно е проектът да попада едновременно в два от тях;
  3. организаторът трябва да бъде правен субект, установен в държава-членка на ЕС;
  4. проектът трябва да е съвместим с правото на Съюза и правото на съответната държава-членка;
  5. изпълнението на проекта трябва да се очаква да започне в рамките на три години от подаването на заявлението за включване в ЕПИП.

 

Евентуалното публикуване на дадено инвестиционно намерение в ЕПИП не означава, че то е одобрено или ще получи финансиране от Европейския съюз или Европейската инвестиционна банка. Порталът ще служи основно за осигуряване на редовен и структуриран публичен достъп до информация относно инвестиционни проекти в ЕС, за да могат потенциалните инвеститори да имат достъп до прозрачна и надеждна информация, при надлежно спазване на изискването за защита на важни търговски тайни.

Съгласно решението на ЕК, включването на проекти на частния сектор в ЕПИП е свързано с такса за обработване на заявлението на всеки проект в размер на 250 евро. Проектите, които бъдат подадени преди м. февруари 2016 г., ще заплатят по-ниска такса в размер на 100 евро.

В приложение са дадени типова бланка за попълване на детайлите по предложението за включване в ЕПИП, както и указания за попълването й. Попълнените съгласно указанията на ЕК бланки следва да бъдат изпратени на електронен адрес: eipp-project@ec.europa.eu. Всякакви въпроси относно инициативата може да бъдат адресирани до същия електронен адрес, като съответните служби ще направят всичко възможно да отговорят в рамките на три работни дни.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Указание за попълване на апликационната форма

АПЛИКАЦИОННА ФОРМА

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Тържествено честване на 120 години от създаването на Варненска търговско-индустриална камара
Над 200 представители на деловите среди присъстваха на юбилейна сесия във Фестивалния и конгресен център - Варна Още
БТПП поздрави Кока-Кола по повод 50-годишнината на марката в България
Тази година Коледната кампания на Кока-Кола е под надслов „Предай добро нататък” Още
В БТПП се проведе семинар на тема „Изискванията към онлайн търговците в България и ЕС“
Законовите разпоредби, касаещи отношенията между потребители и онлайн търговци – във фокуса на семинара Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
НСИ: През третото тримесечие общите разходи на работодателите за труд нарастват със 7.4%, на годишна база
Увеличението в индустрията е с 8.0%, в услугите – със 7.9%, в строителството - с 6.5% Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
До края на декември земеделците избират как да се облагат доходите им през 2016 г.
Правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна основа се упражнява чрез подаване на декларация Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Подаване на проектни предложения за включване в Европейския информационен портал по плана “Юнкер“
Публично достъпен интернет-базиран портал, създаден с цел да ускори процеса по реализацията на инвестиционни проекти в ЕС Още