Брой 113 (1625), 18-06-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Завърши курсът за квалификация по Обща авария, организиран от Диспашорското бюро при БТПП

Завърши организираният от Диспашорското бюро при БТПП курс за квалификация по Обща авария, в който взеха участие юристи и икономисти, желаещи да придобият знания по тази специфична материя.

Лекторите - доц. Диана Маринова от Университет за национално и световно стопанство, доц. Венцислава Желязкова от Нов български университет и Виолина Джиджева – диспашор, представиха лекции по международно морско частно право, като основно застъпиха теми по: „Морски превоз на товари“, „Международни източници на морското частно право“, „Същност на Общата авария, признаци и фактически състав“, „Правна уредба – Йорк-Анверските правила“, „Частна авария“.

Разгледани бяха типични случаи на общата авария и обезпечения във връзка с това, както и практика по прилагане на „Йорк-Анверските правила“. Подробно бе представена процедурата по решаване на спорове във връзка с Общата авария: откриване на диспашорското производство, фази, ред за спиране и прекратяване, обжалване, примерен диспаш.

Завършилите курса получиха удостоверения.

Предстои провеждане на изпит – писмен и устен, за участниците, които искат да им бъде призната правоспособност „диспашор“.

Вписването в списъка на диспашорите при БТПП става с решение на Изпълнителния съвет на Палатата измежду лицата, успешно издържали изпита и при спазване изискванията на чл.10 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Диспашорското бюро при БТПП.

Допълнителна информация за Диспашорското бюро е публикувана на интернет сайта на БТПП https://www.bcci.bg/tradereg-dispash-bg.html .

Въпроси по темата и заявяване на интерес към организиране и провеждане на нов курс за диспашори може да изпращате на e-mail: Z.Georgieva@bcci.bg; или  R.Spassova@bcci.bg. Телефони за връзка:  02/8117476 ;  02/8117551.

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Европа да се осъзнае накъде е тръгнала с регулациите пред бизнеса
Интервю на председателя на Палатата за Канал 3 Още
Проучване на БТПП: Невъзможен е прогрес в образованието без дигиталното обучение!
75% от анкетираните предлагат видео стрийминг, 50% използват образователни и симулационни платформи, а около 40% имат live чат по време на лекция Още
19 юни: Въздействието на Брекзит върху България - какво ще се промени и какво ще остане същото
В дискусията, като партньор, ще участва и председателят на БТПП Още
Завърши курсът за квалификация по Обща авария, организиран от Диспашорското бюро при БТПП
Участваха юристи и икономисти, желаещи да придобият знания по тази специфична материя Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Спонсорски програми за посещение на изложение за мода и дизайн Centrestage (5-8 септември 2018, Хонконг)
Хотелско настаняване за 3 безплатни нощувки или за покриване на пътни разходи Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира прием на проектни предложения по мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР
Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.08.2018 г. Още
НАУКА И ИНОВАЦИИ
Kонференция „Финансови инструменти за насърчаване на научните изследвания и иновациите“
Специален акцент върху най-новите предложения за финансови инструменти в бъдещата 9-та Рамкова програма „Хоризонт Европа“ Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Европейският комитет за стандартизация и Construction Products Europe отбелязаха постигането на споразумение за интелигентна CE маркировка
Улесняване на дигиталната трансформация на индустрията чрез стандартизация Още