Брой 115 (1873), 19-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Международен икономически форум „Пътища за партньорства“


Българската търговско-промишлена палата участва със свой представител – главният секретар Васил Тодоров, в годишния финансово икономически форум на Българската банка за развитие „Пътища за партньорства“. Това е традиционно събитие за ББР и се превръща в платформа за дебат в региона на Балканите и ЕС.

Към участниците във форума се обърна министър Караниколов, който даде висока оценка на предисторията на форума. Неговото пилотно издание преди една година, когато банката беше водещ партньор по „Плана Юнкер“ на ЕК за България, обедини усилията на банките за развитие от региона на Югоизточна Европа и Балканите.

На Форум 2019 беше коментирано как най-добре да бъдат използвани европейските  средства и  финансови инструменти, за да бъдат свързани икономиките за по-силен растеж и ефект. Успешният пример на Плана „Юнкер“ за стимулиране на инвестициите продължава в периода 2021-2027 с мащабната инициатива на Европейската комисия – програмата „InvestEU“. Очакванията за тази програма са да генерира над 650 милиарда евро допълнителни инвестиции в целия  ЕС.

Със специално обръщение към форума участва представителят на Европейската комисия Флорентин Хопмайер, член на Кабинета на вицепрезидента Юрки Катайнен с ресор „Работни места, инвестиции, растеж и конкурентоспособност“. По думите й, участието на насърчителните банки като прилагащи партньори в програмата ще даде възможност за подпомагане на сектори, които до момента не са достатъчно застъпени в инвестиционната политика на ЕК.

Тя заяви, че Естония, Румъния и България са „отличниците“ на Плана „Юнкер“, партньор по който е и Българската банка за развитие. Третото място на България като бенефициент е много висок резултат, допълни още тя и заяви очакванията си с помощта на насърчителните банки да се осъществи реална подкрепа за компаниите в региона.

Българската търговско-промишлена палата успешно си партнира с ББР на базата на споразумение за сътрудничество от юли 2014 г. Редица регионални палати от системата на БТПП също имат такива споразумения. Целта е чрез добрите позиции на Палатата сред предприемачите в България да се популяризират възможностите на банката за финансиране на бизнес проекти. Реализират се съвместни инициативи – семинари и информационни дни, за представяне на новите кредитни и гаранционни продукти на Банката, както и на двете нейни дъщерни дружества: Микрофинансиращата институция ДЖОБС и Националния гаранционен фонд.

„InvestEU“ не изключва публичните инвестиции и затова ББР може да подпомогне усилията на правителството за преодоляване на предизвикателствата във физическата, мрежовата и социалната инфраструктура, уточни председателят на Управителния съвет и главен изпълнителен директор на банката Стоян Мавродиев. По примера на успешната инициатива за енергоспестяващи мерки в българските домове банката е готова да структурира и финансира програма за изграждане на детски градини в страната. Предстои да се обсъди подкрепата за трансгранични проекти, което е от особена важност за нашите партньори от държавите кандидат-членки на ЕС в региона, допълни още той.

По време на форума бе обявено създаването на платформа за съвместно финансиране на проекти от региона

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 125-та пленарна сесия на ЕВРОПАЛАТИ
Цветан Симеонов: дигитализацията е от ключово значение както за европейската икономика, така и за бъдещето на бизнес организациите Още
Международен икономически форум „Пътища за партньорства“
На Българската банка за развитие - партньор на БТПП Още
Покана за кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката“
2 юли 2019 г., от 14:00 ч. в БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар „Управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“
28 юни 2019 от 9.00 ч. в сградата на ВУЗФ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Промени в Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи намаляват административната и финансова тежест
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Оценка на заплахата от нарушения срещу интелектуалната собственост
Изготвена от Европол (Europol) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Държавите от ЕС трябва да заложат по-амбициозни цели в своите планове за изпълнение на Парижкото споразумение
ЕК публикува своята оценка на проектоплановете на държавите членки Още