Брой 115 (1873), 19-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар „Управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“


Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF lab и Съюзът на юристите в България организират  семинар на тема „Управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“.

По време на събитието ще бъдат разгледани следните теми:

  • Действаща правна уредба, отнасяща се до управлението на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове.
  • Актуални съдебни актове (решения и определения), постановени по възникнали спорове.
  • Верификация на разходите.
  • Ред за извършване на финансови корекции.
  • Практически примери за спорни моменти при проверка и верифициране на разходи по европейски проекти.

Лектори на семинара са Соня Янкулова, съдия във ВАС, и доц. д-р Десислава Йосифова, ръководител на катедра „Счетоводство и контрол“, ВУЗФ.

Семинарът ще се проведе на 28 юни 2019 от 9.00 до 16.30 ч. в сградата на ВУЗФ, зала 501 на адрес гр. София, ул. „Гусла“ 1. Таксата за участие е 88 лв. Фирмите, който проявяват интерес могат да се регистрират до 27 юни на интернет адрес: https://vuzflab.eu/registration/. Информация за събитието е публикувана на https://vuzflab.eu/seminars.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП участва в 125-та пленарна сесия на ЕВРОПАЛАТИ
Цветан Симеонов: дигитализацията е от ключово значение както за европейската икономика, така и за бъдещето на бизнес организациите Още
Международен икономически форум „Пътища за партньорства“
На Българската банка за развитие - партньор на БТПП Още
Покана за кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в сферата на телекомуникациите и информатиката“
2 юли 2019 г., от 14:00 ч. в БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар „Управлението на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове – предизвикателства пред съдебната практика“
28 юни 2019 от 9.00 ч. в сградата на ВУЗФ Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Промени в Наредба 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи намаляват административната и финансова тежест
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Оценка на заплахата от нарушения срещу интелектуалната собственост
Изготвена от Европол (Europol) и Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Държавите от ЕС трябва да заложат по-амбициозни цели в своите планове за изпълнение на Парижкото споразумение
ЕК публикува своята оценка на проектоплановете на държавите членки Още