Брой 24 (1536), 02-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Семинар на тема „Изграждане на инвестиционна екосистема в сферата на биотехнологиите – опитът на Paralax Life Sciences"


По ициатива на Съвета по инвестиции към БТПП се проведе семинар на тема „Изграждане на инвестиционна екосистема в сферата на биотехнологиите – опитът на Paralax Life Sciences“ на 30.01.2018 година.

Семинарът беше открит от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, който подчерта значението на   инвестиционната екосистема в областта но биотехнологиите и изрази твърдата покрепа на БТПП за провеждане на по-голям форум на тази тема в бъдеще. Модератор на семинара беше Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП. По време на семинара бяха представени и дискутирани широк кръг теми.

Опитът на българската инвестиционна компания Paralax Life Sciences с основател д-р Димитър Георгиев,  беше представен от Ивайло Никленов. Компанията е инвестирала досега над 5 милиона евро в 23 компании областта на науките за живота и здравеопазването със сериозно пазарно присъствие в България, Европа и по света, като е създала досега над 200 работни места.

Следващите лектори представиха опита на най-интересните и иновативни компании от портфолиото на Paralax Life Sciences. Гергана Кьосовска представи опита на INSTITUTE FOR MEDICAL RESEARCH в областта на иновациите и трансфеар на науката в бизнеса.  РосицаПетрова от NM Genomix  сподели опита  в областта на генетичните изследвания за по-добри медицински решения. 

Акад. Атанас Атанасов представи Joint Genomic Center  като стратегически център за знание,  големия научен екип от България и чужбина който стои зад него и техните научни резултати.  Христо Йорданов говори за умните лабораторни решения на SGPBIODYNAMICS.  Албена Ефтенова от Pharmalex коментира световните тенденции в консултантските услуги за фармацевтичната индустрия.  Теодора Петрова от Simbula направи финансов анализ на болничния сектор в България, където ясно се показаха разликите между държавните, общинските и частните болници.

Презентацията на Анита Накова, придружена от своето куче-водач, беше свързана с възможностите и опита на фондация Synergia за социално предприемачество на незрящите хора, социалното въздействие на инвестициите и нуждата от специализирани финансови продукти за хората в неравностойно положение за да развиват бизнес.

На семинара присъстваха ученици от НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, студенти, университетски преподаватели, професори, учени и академици от БАН, фирми, инвеститори и инвестиционни фондове, банки, бизнес медии, както и представители на американски научни фондации, фирми от Израел и Търговското представителство към Руското посолство в София, които силно се впечатлиха от качеството,  дейността и научните постижения на фирмите от портфолиото на българската инвестиционната компания Paralax Life Science.

След презентациите на чаша вино бяха обменени мнения за развитието на биотехнологиите в България, осъществиха се нови бизнес контакти между сродни фирми в областта на биотехнологиите, беше споделена  информация за нови научни български разработки на нанотехнологии в областта на био продуктите,  присъстващи на срещата инвеститори проявиха интерес за инвестиране във фирми от потфолиото на  Paralax Life Science.

Съветът за инвестиции към БТПП беше създаден през 2017 година и включва частни инвеститори, инвестиционни фондове и банки от България и чужбина, както и държавни институции, свързани с инвестициите. Председател на Съвета по инвестиции към БТПП е Владимир Томов. Повече информация за събитието може да получите на тел.: +359 899 707475, email: tomov@intrac-investment.comvladimir.tomov1@abv.bg.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП събра посланиците на страните от Западните Балкани за участие в срещата на Евроклуба
Европейското бъдеще на Западните Балкани и ползите за бизнеса – във фокуса на срещата Още
БТПП участва в проучване на Европейския икономически и социален комитет
Относно ролята на социалните партньори за политиките за интегриране на дългосрочно безработните лица на пазара на труда Още
Български фирми участваха в бизнес форум „ЕС-Сърбия 2018“ с подкрепата на Enterprise Europe Network към БТПП
Запознаха се с условията за бизнес и инвестиции в Сърбия, контакти с потенциални бизнес партньори Още
Обсъждане на онлайн обучителна платформа за зелени обществени поръчки
По проект „GPP Furniture“, финансиран по програма Еразъм+ Още
Семинар на тема „Изграждане на инвестиционна екосистема в сферата на биотехнологиите – опитът на Paralax Life Sciences"
По ициатива на Съвета по инвестиции към БТПП Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
НСИ: Строителството на жилищни сгради се увеличава на годишна база
Нараства площта им и броят на жилищата в тях Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Качеството на въздуха ще се обсъжда на Европейски форум за екоиновации в София
5 и 6 февруари в София Тех Парк Още