Брой 202 (1466), 23-10-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Подкрепа за развитието на иновативно предприемачество в агроиндустрията

От септември т. г. Българската търговско-промишлена палата започна изпълнението на проект „AGROINNOECCO“ по програмата за транснационално сътрудничество “Балкан Мед“. Проектът се изпълнява в сътрудничество между 6 организации от България, Гърция, Кипър и Албания. Предвижда се дейностите по проекта да насърчат развитието на иновативното предприемачество в сектора на агроиндустрията и да разширят сътрудничеството между МСП от региона на Балканите и Средиземно море. Целева група на проекта са освен действащите агрофирми, така и млади предприемачи, които нямат създадена фирма, но имат иновативна идея, която трябва да се развие и тества за приложимост на пазара.

За осъществяване целите на проекта, БТПП ще разработи и участва при реализирането на следните дейности:

• проучване на добри практики в областта на предприемачеството в сектора на агроиндустрията, взаимстване на добри практики и успешни иновативни модели от региона;

• подбор на 20 участници от България с иновативни идеи от сектора на „агроиндустрията“, които да участват в планираните обучения и консултации, да разработят бизнес планове, да участват в среща в Гърция за обмяна на опит и идеи, да се запознаят с възможни източници за финансиране на своите идеи;

• разработване на план за създаване на териториален „Агроинноеко“ клъстер в България и работа в мрежа с клъстерите от региона на Балкан Мед.

За процедурите и изискванията по подбора на участниците в обученията, разработването на бизнес планове, обмяна на опита в Гърция, БТПП ще разпространи допълнително информацията.

На 23 и 24 октомври БТПП участва в стартиращата среща на партньорите по проект „Агроинноеко“ в Патра – Гърция. Основните теми за обсъждане бяха свързани с: изработване на единни критерии за избор на участници в пилотните схеми за генериране на нови идеи, обучение, обмяна на опит; изисквания към създаването на клъстери; създаване на сайт, разпространение на информацията и съгласуване провеждането на общите дейности.

НОВИНИ ОТ БТПП
Цветан Симеонов: Продължава да расте стокообменът на България със съседните й страни
3,5 пъти е нараснал стокообменът между България и Румъния за последните 10 години Още
Промени в митническото законодателство на Евразийския икономически съюз – тема на семинар в Палатата
Целта е ускоряване движението на стоки чрез въвеждането на електронно подаване на необходимите документи Още
Подкрепа за развитието на иновативно предприемачество в агроиндустрията
По линия на проект „AGROINNOECCO“, програма за транснационално сътрудничество “Балкан Мед“ Още
Покана за кръгла маса „Бъдеще на финансирането на български иновационни проекти“
27 октомври 2017 г. от 16 часа в БТПП Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет за 2018 г.
И актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., която представлява мотивите към него Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Семинар „Електронни услуги за информация по индустриална собственост”
8 ноември 2017, София Хотел Балкан Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Трета среща на МФ от кампанията за обществено обсъждане на програмата на българското председателство на съвета на ЕС
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
14-ти Виенски икономически форум
6 ноември 2017, Виена Още