Брой 118 (1876), 24-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Кръгла маса „Нови възможности за финансиране на бизнеса чрез Фонда на фондовете“ се състоя в БТПП
По инициатива на Съвета на браншовите организации при БТПП бе организирана кръгла маса на тема: „Нови възможности за финансиране на бизнеса чрез Фонда на фондовете – мениджър на финансови инструменти в България“. Дискусията бе открита и ръководена от Гена Събева – председател на Съвета на браншовите организациите при БТПП. В нея се включиха представители на браншови организации и техни членове.

Лекторът – Петър Михайлов, старши експерт „Инвестиции в сектор МСП“,  запозна участниците с основните дейности на Фонда, управляващ средства от 1.2 млрд. лева по четири оперативни програми: ОП “Развитие на човешките ресурси“, ОП “Иновации и конкурентоспособност“, ОП „Околна среда“ и ОП „Региони в растеж“. В презентацията бе поставен ацент върху основната дейност на Фонда, съсредоточена в структурирането и управлението на финансови инструменти, съфинансирани от Еропейските структури и инвестиционни фондове, през програмния период 2014 – 2020 г., като очакванията са тенденцията да се запази и през следващия програмен перод 2021-2027 г. Фондът на фондовете избира финансови посредници – банки, фондове, кредитни и други финансови институции. От своя страна избраните финансови мениджъри мобилизират допълнителен частен капитал и значително увеличават публичния ресурс, който чрез тях достига до крайните получатели.

Представени бяха: законодателната и регулаторна рамка на финансовите инструменти, същността и предимства им: преодоляване на несъвършенства на пазара; финансова дисциплина; експертиза; револвиращ ресурс; лостов ефект.

Показани бяха видове, структура и жизнен цикъл на финансовите инструменти – от бизнес идея на стартираща компания, до развита компания с планове за растеж.

В рамките на Фонд на фондовете е създадено Звено за координация, на база Меморандум за разбирателство между Република България, представлявана от Министерство на финансите, и Европейска инвестиционна банка (ЕИБ). То цели да функционира успешно като единна точка за достъп до комплексната система от европейски фондове, програми и инструменти, приложими в България. Ранното установяване на възможностите за финансиране по ЕСИФ и Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), включително комбинирано финансиране, както и осигуряването на координация на заинтересованите страни в публичния и частния сектор, може да даде тласък на реализацията на проектните идеи и предложения, както и на цялостния инвестиционен процес в страната.

Звеното за координация отговаря на широк кръг от запитвания относно проектни идеи, предложения и инвестиционни намерения на различен етап на развитие или готовност, като осигурява експертни становища и съвети за възможностите за финансиране, включително и комбинирано такова, за публичния и частен сектор.

За контакти: тел. 02 905 52 36; 359 2 905 52 38; 359 2 905 52 39; e-mail:  bap@fmfib.bg

Презентацията може да видите  тук

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната конференция на труда завърши с приемане на важни, ключови документи
Декларацията на МОТ за бъдещето на труда и Конвенцията относно насилието на работното място Още
Международната банка за икономическо сътрудничество представя услугите си за бизнеса
Включително финансиране на сделки и проекти с партньори от трети страни Още
Кръгла маса „Нови възможности за финансиране на бизнеса чрез Фонда на фондовете“ се състоя в БТПП
Разяснени бяха финансовите инструменти на фонда – видове, структура и жизнен цикъл Още
Депутати от седем бразилски провинции посетиха БТПП
Потенциални области за сътрудничество - мебелно производство, търговия с тропически плодове, енергетика… Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Инспекцията по труда публикува Вътрешните правила за контрол по Закона за хората с увреждания
Критерии, които дават възможност на работодатели да се освобождават от изпълнението на квотите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол
Защитни мерки срещу въвеждането на вредители по растенията или растителните продукти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационна среща "Новости при финансовите инструменти и ролята на консултанта"
26 юни 2019 г. , от 15 часа, в хотел „Арена ди Сердика“, София Още
Честване на Деня на река Дунав
1 юли 2019 г. в Националния дом на науката и техниката – гр. София Още