Брой 118 (1876), 24-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Инспекцията по труда публикува Вътрешните правила за контрол по Закона за хората с увреждания


Главна инспекция по труда публикува Вътрешните правила за извършване от контролните органи на Агенцията на специализирани проверки за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания. Правилата са издадени на основание чл. 28, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания и се публикуват след обсъждане с експерти на Министерството на труда и социалната политика.

Приложение към Правилата са и критериите, които дават възможност на работодатели да се освобождават от изпълнението на квотите поради наличието на специфични фактори на работната среда. Най-общо това са условия на труд, върху негативното въздействие на които не може да се повлияе съществено с технически и организационни мерки. Поради това законодателството предвижда за работещите при тях по-облекчен режим на труд, който да намали времето на неблагоприятното въздействие, като намален работен ден, допълнителен отпуск, както и по-благоприятни условия за пенсиониране. При разработването на критериите ИА ГИТ е взела предвид вече действащи нормативни актове, насочени именно към намаляване на времето на вредното въздействие, каквито са  Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране; Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредбата за  определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

Компенсационните вноски ще бъдат заплащани по сметката на ИА ГИТ, като в Правилата специално е уточнено основанието, което следва да бъде записано в платежното нареждане.

Вътрешните правила за извършване на специализирани проверки от контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ за прилагане на квотата за назначаване на хора с трайни увреждания са публикувани на официалната интернет страница на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика „Задължения за квоти по ЗХУ“.

Източник: Главна инспекция по труда

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Международната конференция на труда завърши с приемане на важни, ключови документи
Декларацията на МОТ за бъдещето на труда и Конвенцията относно насилието на работното място Още
Международната банка за икономическо сътрудничество представя услугите си за бизнеса
Включително финансиране на сделки и проекти с партньори от трети страни Още
Кръгла маса „Нови възможности за финансиране на бизнеса чрез Фонда на фондовете“ се състоя в БТПП
Разяснени бяха финансовите инструменти на фонда – видове, структура и жизнен цикъл Още
Депутати от седем бразилски провинции посетиха БТПП
Потенциални области за сътрудничество - мебелно производство, търговия с тропически плодове, енергетика… Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Инспекцията по труда публикува Вътрешните правила за контрол по Закона за хората с увреждания
Критерии, които дават възможност на работодатели да се освобождават от изпълнението на квотите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол
Защитни мерки срещу въвеждането на вредители по растенията или растителните продукти Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационна среща "Новости при финансовите инструменти и ролята на консултанта"
26 юни 2019 г. , от 15 часа, в хотел „Арена ди Сердика“, София Още
Честване на Деня на река Дунав
1 юли 2019 г. в Националния дом на науката и техниката – гр. София Още