Брой 16 (1028), 25-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Позиция на представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите

По повод на внесения на 15 януари 2016 г. Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда относно критериите за представителност на социалните партньори и последвалите различни предложения за значителното им занижаване, представителните работодателски и синдикални организации излязоха днес с обща позиция. В нея се казва, че предложеното в горепосочения законопроект изискване за 1 500 членове (при отпадане на минималния брой заети в тях лица) и общо не по-малко от 50 хиляди работници и служители във всички членове на работодателската организация или алтернативно 100 хиляди работници и служители, дава възможност да бъдат признати за представителни на национално равнище както работодателски организации, изразяващи интересите на едрия, така и на малкия и среден бизнес и тези на микропредприятията.

Критериите за представителност във вида, предложен със законопроекта, са съобразени с практиките и съотношенията в преобладаващия брой европейски държави.

Приемане на по-ниски от предложените критерии ще означава изкривяване на социалния диалог, като в него ще се създаде възможност, наред с утвърдени и със сериозна експертиза организации, да участват и такива, които изразяват ограничени и тясно корпоративни интереси, което ще има за резултат проблеми в тристранното сътрудничество в Република България.

Вижте  пълния текст на позицията  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите
Приемане на по-ниски от предложените вече критерии за представителност на социалните партньори ще означава изкривяване на социалния диалог Още
БТПП категорично се възпротиви на предложението за увеличение на платения годишен отпуск от 20 на 25 работни дни
Законопроектът е обективно и икономически неаргументиран Още
Покана за участие в Международна научна конференция „Индивидуални средства за отчитане и проследяване на факторите на околната среда“
29 януари 2016 г. от 10 ч. в сградата на Палатата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO 31000 Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия
В помощ на организациите да въведат стабилни процеси за идентифициране на възможностите и заплахите... Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Въвеждане на ограничителен режим при вноса на определени стоки в Арабска република Египет
Информация от СТИВ - Кайро Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития
Покани, получени в БТПП Още