Брой 16 (1028), 25-01-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

ISO 31000 Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия


Българският институт за стандартизация Ви предоставя възможност да закупите ISO 31000 Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия (книжно издание на английски език). Това е съвместно издание на Международната организация за стандартизация (ISO), Международния търговски център (International Trade Centre - ITC) и Организацията на ООН за промишлено развитие (UNIDO). Това издание е разработено като допълнение към основния стандарт ISO 31000 Управление на риска. Принципи и указания. То е структурирано като контролен списък с поредица от въпроси и свързаните с тях дейности, които водят потребителите към създаването на успешна система за управление на риска.

Чрез предоставянето на изчерпателни принципи и насоки ISO 31000:2009 може да помогне на всички организации да въведат стабилни процеси за идентифициране на възможностите и заплахите, както и ефективно да управляват, да се възползват и да се адаптират към риска.

Подробна информация за наръчника е достъпна на линк www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref2034

Цената на наръчника е 38 CHF, като допълнително се заплащат и банковите такси.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на представителните на национално равнище организации на работниците и служителите и на работодателите
Приемане на по-ниски от предложените вече критерии за представителност на социалните партньори ще означава изкривяване на социалния диалог Още
БТПП категорично се възпротиви на предложението за увеличение на платения годишен отпуск от 20 на 25 работни дни
Законопроектът е обективно и икономически неаргументиран Още
Покана за участие в Международна научна конференция „Индивидуални средства за отчитане и проследяване на факторите на околната среда“
29 януари 2016 г. от 10 ч. в сградата на Палатата Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
ISO 31000 Управление на риска. Практически наръчник за малки и средни предприятия
В помощ на организациите да въведат стабилни процеси за идентифициране на възможностите и заплахите... Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Въвеждане на ограничителен режим при вноса на определени стоки в Арабска република Египет
Информация от СТИВ - Кайро Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Съобщения за международни събития
Покани, получени в БТПП Още