Брой 181 (1692), 21-09-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Фонд на фондовете предоставя 353.3 млн. лева за градско развитие на избраните финансови посредници


На 20 септември 2018 г., Фонд на фондовете подписа оперативни споразумения с избраните два финансови посредника за Фонд градско развитие (ФГР), както следва:

  • За регионите Юг и София - Обединение „Фонд за устойчиви градове“ (ФУГ), което включва ОББ, Фонд ФЛАГ, Фонд за устойчиво градско развитие и Българска консултантска организация и
  • За регион Север - „Регионален фонд за градско развитие“ (РФГР), дружеството е собственост на Сосиете Женерал Експресбанк (мажоритарен акционер), Елана Инвестмънт, Елана Холдинг и Болкан Адвайзърс.

Финансовите посредници, ще управляват средства в общ размер 353.3 млн. лева. Те имат ангажимент да осигурят и допълнителен частен ресурс, като по този начин сумата, която ще достигне до крайните получатели за ФГР се очаква да достигне близо 600 млн. лв.

Фонд градско развитие (ФГР) е инструмент, финансиран от Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 – 2020 и се явява продължение на инициативата JESSICA от предходния програмен период.

Средствата по ФГР ще представляват заеми с вградени гаранции, насочени към широк кръг потенциални крайни получатели, общини и общински предприятия, частни фирми, публично-частни партньорства, физически лица и други. Отпуснатите финансови ресурси ще подкрепят проекти подобряващи градската среда, стимулиращи икономически растеж в регионите и допринасящи за повишаване на енергийната ефективност.

Новост за настоящия програмен период е, че финансирането ще обхваща 39 общини, в сравнение със 7 за миналия, а средствата са 5 пъти повече – 353.3 млн. лева. Освен това част от инвестициите са насочени в подкрепа на културното наследство и туризъм в цялата страна.

По време на церемонията г-жа Светослава Георгиева, изпълнителен директор на Фонд на фондовете, очерта общите параметри на финансовия инструмент, който е изцяло насочен към облагородяване на градската среда и ще спомага за опазването и развитието на културното наследство на България и уточни: „Приключваме успешно една много важна процедура с широк обхват и изключителна обществена значимост, като по този начин даваме старт на финансовия инструмент от портфолиото ни с най-голям ресурс, който ще подпомага икономическото развитие и облагородяването на градската среда в България.“ Г-жа Георгиева изрази благодарността си към колегите й, работили по проекта, като допълни: „Само за 3 г. усилена работа успяхме да изградим екип от професионалисти, да създадем успешна структура с висока експертиза в областта на финансовите инструменти, без аналог в Европа.“

В изявленията си непосредствено след подписването на оперативните споразумения, финансовите посредници от ФУГ и РФГР очертаха своите бъдещи планове, с оглед възложения им мандат за управление на средствата по Фонд градско развитие.

„Разширеният териториален обхват и петкратно увеличеният размер на средствата за съфинансиране са сигурен знак за посоката, в която Европа иска да се развива икономиката – към устойчивост и подобряване на градската среда. Съфинансирането, което ние като финансов посредник ще предоставим в размер на над 40%, доказва и нашето желание да подкрепяме обществено значими проекти, които ще подобрят качеството на живот в България. Очакваме този нов тип финансов инструмент да се прилага все по-масово в кохезионната политика на ЕС след 2020.“ , заяви г-н Петър Андронов, представител на ФУГ и главен изпълнителен директор на ОББ.

Г-н Мартин Заимов, изпълнителен директор на РФГР отбеляза: “Регионалният фонд за градско развитие е българско публично-частно партньорство. Продължаваме по същия успешен начин, както работим от 2012 г. досега. Разбираме основната си роля на страна, разумно управляваща поверения й финансов ресурс и защитаваща преди всичко общностния интерес, а не корпоративни, държавни или лични интереси. Щастливи сме, че ще работим в Северна България, където към трите големи града, с които вече си партнираме, ще добавим нови 14 населени места, както и стотици обекти от културното наследство, които очакват своето развитие.“

Актуалната информация за старта на финансирането на крайните получатели ще бъде оповестена своевременно на страницата на Фонд на фондовете – http://www.fmfib.bg , както и на страниците на финансовите посредници.

Повече информация за Фонд за фондовете ТУК.

За контакти:                                                                                                       
Юлиана Иванова,   Експерт Корпоративни комуникации

Фонд на фондовете
Тел: 02 801 40 88
E-mail: y.ivanova@fmfib.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Германо-българската търговско-индустриална камара - дългогодишен партньор на БТПП
Голяма конференция във връзка с отбелязването на 25 години германска икономика в България Още
БТПП връчи почетна диплома на Н. Пр. Кшищов Крайевски
За съвместните усилия и действия за насърчаване на двустранните икономически връзки Още
Българо-ливански бизнес форум ще се проведе през ноември в София
С фокус строителство, телекомуникации, хранително-вкусова промишленост, търговия, туризъм Още
БТПП организира семинар относно инвестиционните възможности в областта на кръговата икономика
1 октомври 2018 г., без такса участие Още
Покана за изложба в БТПП
На художничката Розалия Лефеджийска Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Втората партньорска среща по проект BALKANET
За устойчиви иновативни идеи в сектор земеделие и храни Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Фонд на фондовете предоставя 353.3 млн. лева за градско развитие на избраните финансови посредници
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
НАП: На 1 октомври изтича срокът за подаване на коригиращи декларации
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Днес се отбелязва една година от временното влизане в сила на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между ЕС и Канада
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с посещение на международна изложба GITEX 2018
13-17.10.2018, Дубай, ОАЕ Още