Брой 51 (1809), 14-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП е поканена да участва в проучвателни мисии на Европейската комисия и Европейския парламент за миграцията


Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев  получи покана след приключване на мандата му в Изпълнителния съвет през месец юни тази година  да се присъедини  към проучвателните мисии на Европейската комисия и новоизбрания Европейски парламент относно положението на бежанците . Той бе включен в състава на временна проучвателна група по имиграцията и интеграцията на бежанците в ЕС.

България, макар да не е още част от Шенгенското пространство, вече защитава външната граница на Европейския съюз. Бежанските потоци са сравнително нов казус за българското общество.

Най-добрите практики, свързани с дейността на властите, включват децентрализацията при регистрирането на бежанците, въвеждането на сателитни регистрационни пунктове по граничните центрове и създаването на центрове ЕВРОДАК за пръстови отпечатъци, които значително са допринесли за съкращаване на сроковете за регистрация на имигранти. Друго постижение е съкращаване на процедурата за предоставяне на убежище до два месеца, изтъкна Георги Стоев по време на днешното работно заседание на Комисията.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2018 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година Още
Руска фирма търси партньори в областта на земеделието
Специализирана е в разработка на различни биопрепарати за растителна защита Още
БТПП е поканена да участва в проучвателни мисии на Европейската комисия и Европейския парламент за миграцията
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Достъп без регистрация до услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП)
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Одобрен е проект на меморандум за разбирателство между България и Китай
Първата стъпка към създаването на Глобалния център за партньорство в София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска делегация ще участва в бизнес форум и двустранни срещи в гр. Будапеща, Унгария
15 – 16 април 2019 г. Още