Брой 51 (1809), 14-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Достъп без регистрация до услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП)


Във връзка със съобщението на Европейската комисия за предстоящото преустановяване на онлайн услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg), Агенцията по обществени поръчки (АОП) уведомява всички потребители, че задължението за използване на ЕЕДОП остава в сила и може да бъде изпълнявано чрез предоставяния от АОП български вариант на услугата. Той е достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg, без необходимост от предварителна регистрация.

Европейската комисия ще преустанови предоставянето на своята услуга през месец април 2019 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП изпълни целите и плановете си за 2018 г. в подкрепа на бизнеса
Управителният съвет на Палатата прие Програмата за дейността през тази година Още
Руска фирма търси партньори в областта на земеделието
Специализирана е в разработка на различни биопрепарати за растителна защита Още
БТПП е поканена да участва в проучвателни мисии на Европейската комисия и Европейския парламент за миграцията
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Достъп без регистрация до услугата „Единeн електронен документ за обществени поръчки“ (ЕЕДОП)
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Одобрен е проект на меморандум за разбирателство между България и Китай
Първата стъпка към създаването на Глобалния център за партньорство в София Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българска делегация ще участва в бизнес форум и двустранни срещи в гр. Будапеща, Унгария
15 – 16 април 2019 г. Още