Брой 74 (1586), 18-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Зам.-председателят на БТПП е избран в управлението на важни секции на Европейския икономически и социален комитет

По време на априлската пленарна сесия  на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) в Брюксел се състоя избор на членовете на Бюрото, на председател и заместник-председатели на ЕИСК, както и председатели на секции. Конституираха се новите управленски органи в съответствие с  Правилника за дейността на ЕИСК.

Заместник-председателят на БТПП Георги Стоев беше избран от делегатите в управлението на три важни ръководни органа на секциите: Единен пазар, производство и потребление, Индустриални промени и Група  работодатели.

Обновяването на състава в средата на 15-ия мандат от  534-та пленарна сесия се състоя в сграда Paul-Henri Spaak на Европейския парламент след проверка на кворума от председателя на заседанието Георгиос Дасис , приемане на проекта на дневен ред и изказвания по повод края на мандата и отчет за постигнатото през изминалия  период от страна  на заместник-председателя Майкъл Смит, заместник-председателя Гонзало Лобо Ксавие и  изказвания на председателите на групи

След оповестяване на резултатите от работата на изборната комисия, Георги Стоев беше поздравен от колегите си и потвърди участието си  в предстоящите заседания на тези управленчески съвети като изрази съжаление, че новите му задължения ангажират допълнително  време и го принуждават да номинира свои пълномощници в смесените консултативни съвети ЕС-Япония и ЕС-Корея през периода 2018-2020. Заседанията на новоизбраните  съвети ще продължат в Брюксел до 20 април

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Зам.-председателят на БТПП е избран в управлението на важни секции на Европейския икономически и социален комитет
534-та пленарна сесия на ЕИСК се провежда в Брюксел Още
БТПП продължава работата по проект SKILLS+
Разработване на планове за действие с конкретни мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони Още
БТПП участва в среща за представяне на възможностите за инвестиции и търговия в Ирак
По покана на Посолството на Ирак в София Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-румънска търговско-промишлена палата организира бизнес мисия в Западна Румъния
Провеждане на двустранни B2B срещи в градовете Арад и Тимишоара Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Интерактивно събитие WATIFY: Inspire to Transform
2 май 2018 от 13 до 21 часа, НДК Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Одобрена е средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г.
С документа се залагат средносрочните цели на фискалната политика Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Катара Хоспиталити проявява интерес към придобиване на хотели в България
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП одобрява съкращения на емисиите на въглероден диоксид и планове за залесяване
Емисиите от транспорт, земеделие, сгради и отпадъци трябва да се намалят с 30% Още
Европейската комисия предлага сключване на търговски споразумения с Япония и Сингапур
Важна крачка към установяването на високи стандарти и правила при търговията с региона на Югоизточна Азия Още