Брой 74 (1586), 18-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕП одобрява съкращения на емисиите на въглероден диоксид и планове за залесяване


Емисиите от транспорт, земеделие сгради и отпадъци трябва да се намалят с 30%. Емисиите и абсорбирането от горското стопанство и земеползването трябва да се изравнят до 2030 г.

Това са целите на два законодателни проекта, които бяха приети във вторник, 17 април. 

Целите на ЕС ще бъдат трансформирани в задължителни национални планове за сектори, които понастоящем не са включени в Схемата за търговия на емисии на ЕС, като земеделие, транспорт, сгради и отпадъци, които заедно са отговорни за до около 60% от емисиите на парникови газове в Европа.

Тези съкращения ще допринесат за постигането на колективните ангажименти на ЕС в рамките на Парижкото споразумение за климата за намаляване на емисии на парникови газове с 40% от всички сектори спрямо нивата от 1990 г. 

Залесяването като механизъм за борбата с промените в климата

ЕП прие отделен текст, стремящ се да намали емисиите на парникови газове от земеползването и горското стопанство и да увеличи количеството емисии, абсорбирани от горите, като начин за борба с климатичните промени. 

Предложеният текст формулира правилата, според които държавите в ЕС трябва да компенсират обезлесяването със засаждане на нови дървета, и очертава насоките за развитието на сектора с оглед увеличаване на поглъщането на СО2 от гори, обработваеми земи и пасища. Евродепутатите подсилиха тези мерки, като добавиха че след 2030 г. държавите членки ще трябва да увеличат абсорбирането на въглероден диоксид над нивата на емисиите в съответствие с дългосрочните цели на ЕС и Парижкото споразумение.

Следващи стъпки

Законодателните текстове относно намаляването на емисиите и залесяването бяха приети, съответно с 343 гласа „за“, 172 „против“ и 170 „въздържал се“, и 574 гласа „за“, 79 „против“ и 32 „въздържал се“. И двата текста трябва да получат официалното одобрение на Съвета преди, да влязат в сила.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Зам.-председателят на БТПП е избран в управлението на важни секции на Европейския икономически и социален комитет
534-та пленарна сесия на ЕИСК се провежда в Брюксел Още
БТПП продължава работата по проект SKILLS+
Разработване на планове за действие с конкретни мерки за подобряване на дигитализацията на МСП в селските райони Още
БТПП участва в среща за представяне на възможностите за инвестиции и търговия в Ирак
По покана на Посолството на Ирак в София Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
Българо-румънска търговско-промишлена палата организира бизнес мисия в Западна Румъния
Провеждане на двустранни B2B срещи в градовете Арад и Тимишоара Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Интерактивно събитие WATIFY: Inspire to Transform
2 май 2018 от 13 до 21 часа, НДК Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Одобрена е средносрочната бюджетна прогноза за 2019-2021 г.
С документа се залагат средносрочните цели на фискалната политика Още
ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
Катара Хоспиталити проявява интерес към придобиване на хотели в България
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕП одобрява съкращения на емисиите на въглероден диоксид и планове за залесяване
Емисиите от транспорт, земеделие, сгради и отпадъци трябва да се намалят с 30% Още
Европейската комисия предлага сключване на търговски споразумения с Япония и Сингапур
Важна крачка към установяването на високи стандарти и правила при търговията с региона на Югоизточна Азия Още