Брой 210 (1474), 02-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на БТПП относно законопроект за промени в Закона за чужденците и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност


БТПП подкрепя идеята за хармонизация на вътрешното ни законодателство със законодателството на Европейския съюз - относно условията за влизане и пребиваване на чужденци, с цел наемане на висококвалифицирани и сезонни работници и регулация на правоотношенията им с работодатели и/или организации в България.

Според Палатата предложените в законопроекта промени в Закона за чужденците и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (§33, 33а и 41 - сигн. 754-04-87/18.10.2017г.) на ЗИД на Закона за МВР (сигн. 702-01-13/22.08.2017г.) в голяма степен постигат тази цел, с две изключения:

По отношение на предложението (§ 33а изменение на чл. 14, ал. 2 от ЗТМТМ), с което се премахва задължителния характер на нормата - министърът на труда и социалната политика да изисква становище на национално представените организации на работодателите и синдикатите, Палатата счита, че  то е неприемливо и трябва да отпадне. Мотиви: Задължителният характер на нормата е гаранция за защита на трудовоправните отношения между социалните партньори. Единствено чрез социален диалог може да се насърчи инвестиционната дейност и да се поддържа баланс на пазара на труда. Това е основен принцип в Конституцията на Р България и в конвенциите на МОТ.

По отношение на промените в таксите за издаване и продължаване на разрешението за пребиваване (чл. 41, ал. 4 и чл. 45, ал.3 от ЗТМТМ) Палатата счита, че е удачно те да останат обвързани с по-ниски размери. Предвид все по-осезаемата липса на кадри, членове на БТПП настояват да бъдат облекчени условията за наемане на чуждестранни работници извън ЕС, като предлагат и таксите за издаване и продължаване на разрешението за работа да се намалят или да се определят на разходопокривен принцип.

С пълния текст на Становището на БТПП относно законопроекта можете да се запознаете  ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно законопроект за промени в Закона за чужденците и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Добри практики при приложението на стандартите GS1 представиха на Регионалния форум GS1 в Европа
Работи се по създаване на глобална база данни GS1 Cloud с информация за продуктите и техните баркодове Още
БТПП е домакин на среща по проект, свързан със зелени обществени поръчки
Pазработване на безплатна интерактивна он-лайн платформа за обучение Още
ЕEN към БТПП посрещна бизнес делегация от Тайван
Bтора тайванска бизнес мисия за последната седмица, организирана от Тайвански търговски център София (TAITRA) Още
Нови членове на Палатата
МИТНИЦИ И МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Нови искания за суспендиране на митата
Български производители, които считат, че тези предложения ще накърнят икономическите им интереси могат да подадат възражения Още
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, СТРОИТЕЛСТВО
НСИ: С 29% се увеличават разрешителните за строеж на жилищни сгради
Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в област Пловдив Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Британска търговска делегация ще участва в изложението "Интер Фуд и Дринк" в София
8 - 11 ноември, ИнтерЕкспо Център – София Още