Брой 189 (446), 30-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

На партньорска среща в Солун БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform”


В периода 24 - 27 септември в гр. Солун се състоя среща на партньорите по проект „ADB Multiplatform“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“ по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Инструментите за предприсъединителна помощ.

Основна цел на проекта е да разработи мултимодални транспортни решения, свързващи пристанищата по Черно, Егейско и Адриатическо море със съществуващата жп мрежа и речна система в Югоизточна Европа. Като пряк резултат от проекта се очаква оптимизиране на превоза и намаляване на транспортните разходи чрез използване на центровете за мултимодален транспорт и въвеждане на нови технологии за управление на транспортния поток.

В рамките на срещата бе изнесена презентация за изпълнените от БТПП дейности до момента:

• проучване на митническите процедури в България и анализ на основните проблеми, с които се сблъскват представителите на бизнеса при транспортиране на стоки; 

• проучване на речната информационна система в страната и съществуващите речни информационни услуги;

• проучване на съществуващите информационни средства за управление на интермодалния транспорт в Югоизточна Европа.

Обсъди се дейността по създаване на центрове за мултимодален транспорт в 4 страни от Югоизточна Европа, след които и България. Във тази връзка ще бъдат разработени модели на видове мултимодални центрове, които ще бъдат представени за обсъждане и съгласуване пред заинтересованите лица в България през ноември т.г. в БТПП.

Основната цел на подобен тип центрове е да обслужва фирми, опериращи в областта на транспорта и логистиката, предлагайки им най-ефективната комбинация от начини на транспортиране, поддържайки транспортните разходи възможно най-ниски.

За повече информация:
Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“, БТПП
Наталия Дичева, тел.: 02 8117 416
E-mail: bcci_projects@bcci.bg
http: //www.adbmultiplatform.eu

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Съвета на председателите на БТПП и РТПП се проведе в рамките на Пловдивския панаир
Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Френско-българската търговска камара бе домакин на срещата Още
Предстои посещение у нас на министъра на икономиката на Турция
Това съобщи търговският съветник към Посолството на Турция в София Още
На партньорска среща в Солун БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform”
По линия на проекта предстои създаване на центрове за мултимодален транспорт в 4 страни от Югоизточна Европа, включително България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес мисии на Търговско-промишленa палата – Враца
Създаване на мрежа за сътрудничество между представители на бизнеса в българо-румънския трансграничен регион Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За по-добро цифрово образование в Европа
До 2020 г. над 90 % от работните места в Европа ще изискват компютърни умения Още
БИЗНЕС СРЕДА
Работа на местната администрация и възприятия за корупция: мнението на бизнеса
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август е с 0.2% над равнището от предходния месец
Спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.9% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "Френските технологични иновации в България"
2 октомври, 11:00 ч., Зала Прес център на Пловдивския технически панаир Още
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Vietnam International Medical, Hospital & Pharmaceutical Exhibition, Виетнам
В търговската мисия ще бъдат включени фирми от секторите химия и фармацевтика Още