Брой 189 (446), 30-09-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август е с 0.2% над равнището от предходния месец


Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. е с 0.2% над равнището от предходния месец.

Увеличение на цените е регистрирано в добивната промишленост - с 2.1%, в преработващата промишленост - с 0.2%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.1%, сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

В преработващата промишленост увеличение на цените спрямо предходния месец се наблюдава при производството на основни метали - с 0.9%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 0.4%, и при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 0.3%, а намаление е отчетено при производството на хранителни продукти - с 0.9%, и при производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 0.7%.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през август 2013 г. спада с 2.9% в сравнение със същия месец на 2012 година. Цените намаляват в добивната промишленост - с 8.3%, в преработващата промишленост - с 1.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.1%.

Намаление на цените в преработващата промишленост спрямо август 2012 г. е отчетено при производството на основни метали - с 5.2%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 1.9%, и при производството на химични продукти - с 1.1%. Увеличение на цените се наблюдава при обработката на кожи, производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 10.3%, при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 6%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.6%, и при производството на напитки - с 3.9%.

Общият индекс на цените на производител през август 2013 г. нараства с 0.1% спрямо предходния месец. По-високи цени са регистрирани в добивната промишленост - с 0.9%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 0.4%, докато в преработващата промишленост няма изменение.

По-съществено намаление на цените в преработващата промишленост се наблюдава при обработката на кожи; производството на изделия от обработени кожи без косъм - с 2.8%, при производството на хранителни продукти и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с по 0.9%, а увеличение е отчетено при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 0.8%, и при производството на основни метали - с 0.4%.

Общият индекс на цените на производител през август 2013 г. спада с 3.2% в сравнение със същия месец на 2012 година.

В преработващата промишленост намалението на цените на производител е с 2.2% спрямо август 2012 година. По-съществено намаление на цените се наблюдава при производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 4.9%, при производството на основни метали - с 2.3%, и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 2.1%, а увеличение е регистрирано при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 5.2%, при производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 4.9%, при производството на напитки - с 4.0%, и при производството на изделия от каучук и пластмаси - с 2.7%.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Заседание на Съвета на председателите на БТПП и РТПП се проведе в рамките на Пловдивския панаир
Среща на Клуба на смесените и чуждестранни палати в България
Френско-българската търговска камара бе домакин на срещата Още
Предстои посещение у нас на министъра на икономиката на Турция
Това съобщи търговският съветник към Посолството на Турция в София Още
На партньорска среща в Солун БТПП представи резултати по проект “ADB Multiplatform”
По линия на проекта предстои създаване на центрове за мултимодален транспорт в 4 страни от Югоизточна Европа, включително България Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес мисии на Търговско-промишленa палата – Враца
Създаване на мрежа за сътрудничество между представители на бизнеса в българо-румънския трансграничен регион Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
За по-добро цифрово образование в Европа
До 2020 г. над 90 % от работните места в Европа ще изискват компютърни умения Още
БИЗНЕС СРЕДА
Работа на местната администрация и възприятия за корупция: мнението на бизнеса
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през август е с 0.2% над равнището от предходния месец
Спрямо съответния месец на предходната година е регистрирано намаление от 2.9% Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Конференция "Френските технологични иновации в България"
2 октомври, 11:00 ч., Зала Прес център на Пловдивския технически панаир Още
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Vietnam International Medical, Hospital & Pharmaceutical Exhibition, Виетнам
В търговската мисия ще бъдат включени фирми от секторите химия и фармацевтика Още