Брой 213 (1971), 06-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП провежда анкета сред МСП от хранително-вкусовата промишленост


Във връзка с изпълнението на проект QUALIFY БТПП проучва информираността на МСП от хранително-вкусовата промишленост относно съществуващите стандарти за качество и автентичност на продуктите, както и степента им на приложение от заинтересованите страни.

Резултатите от проучването ще послужат като основа за разработването на специален набор от инструменти, предназначен за подобряване конкурентоспособността на МСП в хранително-вкусовата промишленост.

Заинтересовани МСП от бранша могат да попълнят въпросника, който е достъпен на следния линк. Попълването отнема не повече от 10 минути. БТПП очаква Вашите отговори в срок до 30 ноември 2019 г.

За проект QUALIFY

През август 2019 г. БТПП започна изпълнението на проект QUALIFY (Quality standards and authenticity to foster competitiveness of agrifood SMEs), който цели да подобри конкурентоспособността на МСП в сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Сред основните цели на проекта, който се изпълнява в рамките на Програма „ИНТЕРРЕГ Европа“, са обмен на опит и добри практики сред МСП в хранително-вкусовата промишленост, подобряване на стандартите за качество и автентичност на продуктите, както и насърчаване на борбата с измамите в сектора.

Проектът се изпълнява от шест партньорски организации от следните държави – България, Гърция, Естония, Испания, Словения и Франция. Повече за проекта можете да намерите на неговия официален уебсайт или на страницата на БТПП.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предприемачите в България очакват по-добра 2020 г. на фона на предпазливите прогнози за глобалната икономика
БТПП представи „Европейско икономическо проучване 2020” Още
БТПП провежда анкета сред МСП от хранително-вкусовата промишленост
Относно съществуващите стандарти за качество и автентичност на продуктите Още
Представяне на нов гаранционен инструмент за търговско кредитиране
В подкрепа на интернационализацията на българския малък и среден бизнес Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Руски компании ще участват в Международното изложение за храни и напитки "Interfood & Drink"
6 - 9 ноември, Интер Експо Център - София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ключово споразумение предоставя закрила за 100 европейски географски означения в Китай
Стимулира взаимната търговия и търсенето на висококачествени продукти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Граждански форум „Ще дадат ли обновените европейски институции нов импулс на европейския проект?“ на 8 ноември 2019 г. в София