Брой 213 (1971), 06-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network


Това е бюлетин на Европейската мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network за търсене на партньори за търговско и производствено коопериране и технологичен трансфер. В бюлетина са преведени кратки резюмета на запитванията. За да получите достъп до пълния текст на офертите или да заявите интерес, моля, въведете номера на обявата и използвайте опцията Request more information под всяка от обявите на адрес:

http://een-bcci.com/nameri-partnior/dostup-do-vsichki-oferti/

При затруднения, пишете ни на e-mail: een@bcci.bg или позвънете на тел. 02/ 8117 505, 515, 525

 

 

ПОРТУГАЛИЯ  
BRPT20180419001         
Търговска фирма, специализирана в секторите възобновяема енергия и енергийна ефективност, търси партньори с иновативни енергийни решения и продукти, с цел търговско представителство и дистрибуция.

 

РУСИЯ
BRRU20190614001         
Фирма търси доставчик на отразяващи ленти за маркиране на превозни средства.

 

ТУРЦИЯ             
BOTR20190912001         
Производител на органични торове търси дистрибутори.

 

ФРАНЦИЯ        
BRFR20180823001         
Дистрибутор на опаковки за храни търси доставчици на пластмасови опаковки за кисело мляко, буркани за сметана и алуминиеви капачки.

 

ФРАНЦИЯ        
BRFR20191001001         
Фирма, специализирана в търговия с металообработващи машини, търси производител на машини за три-осова обработка (3-axis computer numerical control), с цел дистрибуция на френския пазар.

 

ХЪРВАТИЯ       
BOHR20190717001         
Дизайнер и производител на уникални трикотажни изделия търси дистрибутори.

 

ЧЕХИЯ
BOCZ20191022001          
Фирма предлага съвременни технологии за ранно откриване на предстояща неизправност на производствени машини. Фирмата търси търговски агенти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Предприемачите в България очакват по-добра 2020 г. на фона на предпазливите прогнози за глобалната икономика
БТПП представи „Европейско икономическо проучване 2020” Още
БТПП провежда анкета сред МСП от хранително-вкусовата промишленост
Относно съществуващите стандарти за качество и автентичност на продуктите Още
Представяне на нов гаранционен инструмент за търговско кредитиране
В подкрепа на интернационализацията на българския малък и среден бизнес Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Руски компании ще участват в Международното изложение за храни и напитки "Interfood & Drink"
6 - 9 ноември, Интер Експо Център - София Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ключово споразумение предоставя закрила за 100 европейски географски означения в Китай
Стимулира взаимната търговия и търсенето на висококачествени продукти Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Граждански форум „Ще дадат ли обновените европейски институции нов импулс на европейския проект?“ на 8 ноември 2019 г. в София