Брой 242 (1753), 18-12-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП не подкрепя предложението за увеличаване размера на минималната работна заплата

Минималната заплата да се базира на икономически критерии, а не на политически обещания. Не считаме, че консултирането в НСТС е работещо и полезно, след като държавата е решила предварително, че минималната работна заплата ще е 560 лв. БТПП не е против ръста на минималното възнаграждение, но когато то е базирано на обективни критерии“.  Това заяви главният секретар на БТПП по време на днешното заседание на НСТС.

Палатата е твърдо против начина, по който и тази година бе определена МРЗ – като елемент от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г., приета с Решение № 768 на МС от 28 октомври 2018 г., без създаден механизъм за определянето й и без предварително консултиране й в рамките на тристранния диалог.

В извършената частична оценка на въздействието не са правени анализи за влиянието на новия размер на МРЗ върху бизнеса и особено върху сектора на МСП, върху икономически дейности/предприятия, които произвеждат продукти с по-ниска добавена стойност и съответно достигнатите нива на производителност многократно са по-ниски в сравнение с ръста на МРЗ. Изчисленията на БТПП показват, че за една година от увеличението на МРЗ от 510 лв. на 560 лв. разходите на работодателите за служители, които получават минимално заплащане, ще се увеличат с поне 284 млн. лв., като тук не са включени и допълнителните разходи за т.нар. клас „прослужено време“.

Палатата отбелязва също несъответствието, което в последните години се наблюдава – динамиката на минималното заплащане многократно изпреварва темпа на производителността на труда.  Тази тенденция се запазва и сега – очакваният годишен ръст на производителността на труда е около 3%, а се предвижда увеличение на минималната заплата през 2019 година с 9.8% (от 510 лв. на 560 лв.).

На днешното заседание НСТС освен проект на Постановление на МС за определяне на нов размер на минималната работна заплата, обсъди също проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и предложение на КТ „Подкрепа“ за актуализиране на минималния размер на допълнителното трудово възнаграждение по чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Приложение

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП не подкрепя предложението за увеличаване размера на минималната работна заплата
От 510 на 560 лв. от началото на 2019 г. Още
Среща с посланика на Македония
Развитието на двустранните търговско-икономически отношения - във фокуса на разговора Още
БТПП взе участие в Общото събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати в Истанбул
Нов европейски проект ще улеснява интеграцията на мигранти на пазара на труда
Проект ERIAS ще започне в началото на 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Награди на БФБЛ за отговорен бизнес 2018: корпоративни проекти с кауза
Най-добрите инициативи на компаниите в подкрепа на служителите, природата и обществото Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Обявена е процедура за подбор на проекти „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Корейска компания подготвя износ на български продукти за азиатския пазар на стойност 300 млн. щ.д.
Encyiks&Human; Group Co. е ексклузивен дистрибутор в Азия на български продукти Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Консултация на ЕК относно принципите и насоките за споделяне на данни между предприятия
Основано на свободното договаряне Още