Брой 37 (1796), 21-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

В Брюксел продължава Глобалният форум GS1


Делегацията на GS1 България

Темите на пленарните сесии през третия ден на Глобалния форум GS1 акцентираха върху важността на данните в съвременния свят и превръщането им в основа за бъдещето. Наличието на бази с качествени данни за продукти и транзакции е от първостепенно значение за партньорите по веригата на доставки.

Световни лидери в търговията, между които Олае Кош, изп. директор на Метро и зам.-председател на Consumer goods forum, Сузан Бют от Moet Hennessy, Стефан Ланузел, L’oreal, Камеран Гигър - вицепрезидент на Wаlmart, визуализираха важността на стандартите GS1 за продуктовите данни и това, че данните се превръщат в „новия петрол“/гориво. Уникалната идентификация на продуктите, известна като баркод, се явява ключова за свързването на данните за един продукт в дигиталния свят. В тази посока са и усилията на организацията: създаване на платформа от регистри, които да позволяват проверка на идентификаторите - по отношение както на правилното им конструиране, така и  на валидността на лиценза; създаване на глобален модел за данните, споделяни между търговските партньори и към крайните потребители. Целта е потребителят да получи по-пълно и цялостно „преживяване“ за продукти, които пазарува през онлайн платформи.

По време на срещата на  GS1 Европа бяха представени регионалните приоритети:

  • засилване на оперативната дейност в сектора на здравеопазването, банковите операции с кеш (Cash Handling), пресните храни, борбата с нелегалната търговия и доставките до врата ;
  • клауд за локации и улесняване на потребителите ;
  • ангажиране с платформите за онлайн търговия и създаване на глобални модели за данните;
  • засилване на сътрудничеството с фирми, разработващи софтуерни решения за нуждите на проследимостта;
  • тясно сътрудничество между организациите в Европа и участие в глобални проекти.

Регионалният форум за организациите в Европа ще се проведе през октомври 2019 в Милано.

В работните групи по отделните направления на стандартите бяха представени нови добри практики, между които:

  • използване на 2D баркод - GS1 DataMatrix за маркиране на пресни храни. Символът е подходящ за използване в точката на продажба. Янс Кунгл от Метро обяви, че 85% от пресните храни вече са маркирани с GS1 DataMatrix.
  • маркиране с 2D баркод на клинични изследвания и нови разработки на лекарства с цел проследимост и по-висок контрол на лечението на пациенти. За обучение по темата от 1 март 2019 г. ще бъде достъпен отделен раздел в сайта на GS1 Global , www.gs1.org. За съдействие се обръщайте към екипа на GS1 България, тел.: 02/8117433.

Подробна информация за обсъжданите по време на форума теми ще бъде представена на управителните органи на Сдружението GS1 България и ще бъдат отразени в програмата за дейността.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Брюксел продължава Глобалният форум GS1
Заседания по региони — GS1 in Europe, Asia Pacific, Latin America, North America Още
Заместник-председателят на БТПП взе участие в подготовката на февруарската пленарна сесия на ЕИСК
БТПП и UNIMPRESA-Италия обсъдиха конкретни сфери за съвместно сътрудничество
В полза на малките и средни предприятия от Италия и България Още
Обмяна на опит с Търговската палата на Валядолид, Испания по проект SKILLS+
Успешни примери, прилагани за повишаване на дигиталните компетенции на фирмите Още
Презентация „Възможности и предизвикателства пред бизнеса в България“
През погледа на шведските компании, работещи у нас Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Дотук с експанзията на трудовия пазар
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Агенцията по обществени поръчки публикува Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки
В помощ на стопанските субекти при използването на екологични критерии в процеса на възлагане Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Увеличаване на митата за внос на тютюневи изделия в Иракски Кюрдистан
СТИВ - Ербил Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състоянието на икономиката в ЕС: известен растеж, предизвикателства в бъдеще
Въпреки положителните резултати прогнозите са за забавяне на растежа през 2019 г. Още