Брой 37 (1796), 21-02-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Състоянието на икономиката в ЕС: известен растеж, предизвикателства в бъдеще


Членове на Европейския парламент и на парламентите в страните от ЕС се събраха в Брюксел на 18-19 февруари, за да дискутират ежегодния цикъл на координация на икономически и социални политики на европейско ниво, известен като Европейски семестър. Конференцията, носеща името Европейска парламентарна седмица, бе организирана съвместно от Европейския парламент и от румънския парламент.

Икономически напредък

Участниците в дебата отбелязаха добрите резултати на икономиките в ЕС през последните години. Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис заяви, че през 2019 г. за пръв път нито една страна от евро зоната няма да има бюджетен дефицит над 3% от брутния вътрешен продукт. Еврокомисарят Мариане Тейсен, която отговаря за заетостта и социалната политика, посочи, че 240 милиона европейци сега имат работа, което е повече от всякога.

Испанският депутат Мария дел Мар Ангуло цитира данни, че европейската икономика е отбелязала 21 тримесечия на непрекъснат растеж и е създала 12 милиона работни места. „Тази стабилност е резултат от нашия ангажимент към Европейския семестър“, заяви тя.

Предизвикателствата в бъдеще

Въпреки положителните резултати прогнозите на Комисията са за забавяне на растежа през 2019 г. По време на дискусията бяха откроени някои предизвикателства като застаряването на населението, дигитализацията, търговските войни и Брекзит.

Депутатът Уве Файлер от германския Бундестаг каза: „Ние сме изправени пред големи и влошаващи се предизвикателства и затова страните членки не могат да се отпускат по отношение на въведените реформи“.

Г-н Домбровскис също призова за навременното провеждане на реформи в страните членки: „Някои казват, че реформите се случват по време на криза, под натиска на пазара, когато няма друг избор. Това е т.нар. подход „реформирай се или умри“. Не мисля, че това е най-добрият начин. Ако проведеш реформите по-рано, можеш да се възстановиш по-бързо и да избегнеш трудностите“.

Депутатът в ЕП Димитрис Пападимулис (ЕОЛ/СЗЛ, Гърция) посочи, че инициативи на европейско ниво могат да помогнат за подобряване на перспективите. Според него забавянето на преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС причинява щети на икономиката. В изказването си той призова и за облагане на приходите на големите дигитални компании, тъй като „това е единственият начин за изглаждане на растящите неравенства в Европа“.

Социално измерение

Много от изказалите се посочиха, че Европейският семестър засяга и социалните политики и реформи. От 2018 г. таблица с индикатори в социалната област показва напредъка на страните в Европа по социални въпроси. Около една трета от препоръките, които биват формулирани към страните членки в рамките на Европейския семестър, засягат социални и образователни приоритети. „Европа не касае само бизнеса и банките; тя е, на първо и основно място, за хората“, каза г-жа Тейсен.

Някои парламентаристи поставиха под въпрос съчетанието на икономически препоръки и на препоръки в социалната област. „Препоръките, подкрепящи интересите на влиятелната финансова система, се изпълняват на 85%, а тези, които се отнасят за образователни и социални проблеми, се оставят настрани“, каза Габриела Крету от румънския Сенат.

Председателят на икономическата комисия в ЕП Роберто Гуалтиери (С&Д, Италия) заяви, че в предишни години политиката на бюджетна консолидация е задълбочила ефекта от кризата, но в последните години комбинацията от политики е станала по-балансирана с въвеждането на повече гъвкавост и с интеграцията на социални елементи в Европейския семестър. Г-н Гуалтиери призова за опростяване на правилата и процедурите на семестъра и за засилване на диалога между националните парламенти и Европейския парламент.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В Брюксел продължава Глобалният форум GS1
Заседания по региони — GS1 in Europe, Asia Pacific, Latin America, North America Още
Заместник-председателят на БТПП взе участие в подготовката на февруарската пленарна сесия на ЕИСК
БТПП и UNIMPRESA-Италия обсъдиха конкретни сфери за съвместно сътрудничество
В полза на малките и средни предприятия от Италия и България Още
Обмяна на опит с Търговската палата на Валядолид, Испания по проект SKILLS+
Успешни примери, прилагани за повишаване на дигиталните компетенции на фирмите Още
Презентация „Възможности и предизвикателства пред бизнеса в България“
През погледа на шведските компании, работещи у нас Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Дотук с експанзията на трудовия пазар
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Агенцията по обществени поръчки публикува Практическо помагало за възлагане на „зелени“ обществени поръчки
В помощ на стопанските субекти при използването на екологични критерии в процеса на възлагане Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Увеличаване на митата за внос на тютюневи изделия в Иракски Кюрдистан
СТИВ - Ербил Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Състоянието на икономиката в ЕС: известен растеж, предизвикателства в бъдеще
Въпреки положителните резултати прогнозите са за забавяне на растежа през 2019 г. Още