Брой 23 (2029), 03-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Удължаване на срока за кандидатстване за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортни знанияВ рамките на проект  DiVET (Joint Qualification for Export Specialists via Internet and Social Media) БТПП ще проведе квалификационно обучение, насочено към лица, които искат да повишат своите познания в сферата на експорта и дигиталните технологии.

Обучението представлява интерес за фирми, които имат експортна дейност, или планове да развият експортна дейност и желаят да обучат свои експерти, учащи в професионални гимназии, университети, клъстерни сдружения, иновативни центрове /инкубатори, акселератори/, работещи и безработни, които искат да подобрят своята квалификация.

Чрез обучението експортно-ориентираните фирми ще имат възможност да повишат квалификацията на своя персонал, а учащите се младежи, заетите и безработните ще придобият умения за осъществяване на експортни дейности чрез интернет и социалните медии, които ще са им от полза за тяхната по-добра реализация на пазара на труда.

Пилотното обучение включва теоретична подготовка и учебна практика. Теоретичното обучение ще се проведе дистанционно чрез онлайн платформа и присъствено. След приключване на обучението и успешно преминаване на тест, участниците, покрили изискванията на учебната програма, ще имат възможност за тримесечен стаж в експортно-ориентирани фирми.

Успешно завършилите обучението ще получат сертификат за придобити умения, съответстващи на ниво 4 от Европейската квалификационна рамка. Участието в обучението е безплатно, а стажът в експортно-ориентираните фирми не се заплаща.

Двама от най-добре представителите се участници в обучението ще имат възможност да проведат своя стаж в чужбина. Единият стажант ще бъде изпратен в Гърция, а другият ще изкара своята практика в Турция. Всеки от тях ще получи стипендия от 2500 евро за покриване на разходите по пътуване, настаняване и дневни.

Изискванията към желаещите да участват в пилотното обучение са: владеене на английски език на ниво B1 от Общата европейска референтна езикова рамка; основни умения в работата с ИКТ технологии; базисни познания в областта на маркетинга и експортната търговия.

Броят на участниците, които ще имат възможност да се включат в пилотното обучение в България е 30. Оттук можете да свалите формуляра за кандидатстване. След като го попълните, моля да го изпратите на ел. поща projects3@bcci.bg, заедно с необходимия набор от допълнителни документи. Покана към участниците и подробна информация относно обучението и условията за кандидатстване можете да намерите на страницата на проекта.

Поради обявената грипна епидемия и преустановените учебни занятия, срокът за кандидатстване е удължен до 19 февруари 2020 г. Предвижда се теоретичното обучение да започне на 2 март 2020 г.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Фокус върху българо-сръбските отношения
В БТПП ще бъдат представени условията за бизнес в Свободна зона Пирот Още
Удължаване на срока за кандидатстване за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортни знания
Българската асоциация за кръгова икономика и биотехнологии представи идеи и проекти за опазване на околната среда
Развитието на фармацевтичния сектор - тема на среща в Палатата
Проучване на възможностите за български инвестиции в съседните балкански страни Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора се проведе работен семинар на тема „Как да наемем на работа чужденци от трети страни“
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб отбранителна индустрия организира посещение на изложението „Аутомейшън Уърлд" в Сеул
2 - 10 март 2020 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
EURES България с нов сайт
Редица нови функции и модерна визия Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Компаниите от "кратката листа" потвърдиха готовността си да подадат обвързващи оферти за АЕЦ "Белене"
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България получи одобрение на сертификата за износ на термично обработени птичи продукти в Аржентина
Очаква се одобрение и на сертификата за прясно птиче месо Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Покана за участие в подбор на проекти за предлагане на селскостопанска продукция в Мексико, организирана от Комисията на ЕС