Брой 23 (2029), 03-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Стара Загора се проведе работен семинар на тема „Как да наемем на работа чужденци от трети страни“

В Стара Загора се проведе семинар на тема: „Как да наемем на работа чужденци от трети страни“, организиран от Търговско-промишлена палата - Стара Загора по проект ERIAS, която е партньор по проект заедно с БТПП и Хасковската  ТПП.

Участие в семинара взеха над 50 представители на фирми от региона, организации и заинтересовани лица. Те се запознаха с дейностите на ERIAS - Европейска схема за интеграция на хора от трети страни на европейския пазар на труда. Светослава Павлова, експерт по проекта, представи неговите цели, партньорски страни и организации, очаквани резултати. Основните цели и дейности по проект ERIAS са:

- повишаване на осведомеността на организациите в полза на бизнеса относно необходимостта и ползите от ранното включване на гражданите на трети страни в пазара на труда;

- обучения на граждани на трети страни в София, Хасково и Стара Загора по български език, предприемачество и възможностите за наемане на работа в България;

- услуги по консултиране и подкрепа на граждани на трети страни при стартиране на бизнес в България;

- насърчаване на по-тясно сътрудничество между заинтересованите страни от различни сфери.

Олег Стоилов, председател на УС на ТПП - Стара Загора, и Любен Георгиев, директор на ДБТ - Стара Загора, приветстваха участниците в семинара и подчертаха проблемите на работодателите при намирането на специалисти и работници, представиха нуждите на бизнеса от разясняване на възможностите за намиране на работна сила сред чужденците и изразиха мнение, че изграждането на сътрудничество между институциите и бизнеса, заедно с реализацията на дейностите по проект ERIAS в България ще мотивират работодателите да наемат чужденци от трети страни.  

Нормативната уредба за заетост на чужденци, основните видове разрешения за достъп до пазара на труда на чужденци от Агенцията по заетостта, процедурите за предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда, срокове и необходимите документи за деклариране на заетост на граждани на трети държави бяха представени в детайли от Жулиета Върлякова, от ДБТ - Стара Загора. Представиха се и възможностите за работодатели, които предлага програма EURES, като целта е да се стимулира завръщането на българи от чужбина.

Представянето предизвика много въпроси сред участниците и се проведе оживена дискусия, в която беше споделен опита и трудностите на присъстващите представители на бизнеса при наемането на чужденци от трети страни, включително и бежанци. По време на дискусията се роди идеята за организиране на трудова борса с участие на чужденци, вкл. мигранти.

                                           

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Фокус върху българо-сръбските отношения
В БТПП ще бъдат представени условията за бизнес в Свободна зона Пирот Още
Удължаване на срока за кандидатстване за безплатно обучение за повишаване на дигиталните умения и експортни знания
Българската асоциация за кръгова икономика и биотехнологии представи идеи и проекти за опазване на околната среда
Развитието на фармацевтичния сектор - тема на среща в Палатата
Проучване на възможностите за български инвестиции в съседните балкански страни Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Стара Загора се проведе работен семинар на тема „Как да наемем на работа чужденци от трети страни“
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Клуб отбранителна индустрия организира посещение на изложението „Аутомейшън Уърлд" в Сеул
2 - 10 март 2020 Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
EURES България с нов сайт
Редица нови функции и модерна визия Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Компаниите от "кратката листа" потвърдиха готовността си да подадат обвързващи оферти за АЕЦ "Белене"
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България получи одобрение на сертификата за износ на термично обработени птичи продукти в Аржентина
Очаква се одобрение и на сертификата за прясно птиче месо Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Покана за участие в подбор на проекти за предлагане на селскостопанска продукция в Мексико, организирана от Комисията на ЕС