Брой 24 (2030), 04-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП представи проект за превенция на текучеството на работната сила

Българската търговско-промишлена палата започна работа по проект за устойчива заетост и превенция на текучеството на работната сила. Проектът е със срок на изпълнение 33 месеца, обхваща работодателите, заетите лица, браншови организации, бюрата по труда и граждани – това каза при представянето председателят на БТПП Цветан Симеонов. Той е част от операцията „Съвместни действия на социалните партньори” и има за цел да допринесе за  подобряване на качеството на управлението на човешките ресурси, като се установят причините за текучеството на работната сила и се създаде механизъм за контрол, превенция и противодействие на това текучество в предприятията.

Беата Папазова, която е ръководител на проекта, обясни защо БТПП се ангажира с това предизвикателство. При приет „естествен оборот” на персонала от 5%, допустимо  нормално ниво на текучеството до 10%, в България този процент е 18%. Още повече при другите негативни ефекти от текучеството, като прекъсване на процеса на гладко и устойчиво предаване на експертиза и умения от по-опитните към по-младите и с недостатъчен опит специалисти. В този смисъл се включва и възникване на нарушения в екипността на работата, както и ограничаването на възможностите за иновативност и нови идеи, носители на които са предимно млади хора. Още повече текучеството създава допълнителна ангажираност на ръководствата на фирмите и на експертите от отдел „Човешки ресурси” да обявяват конкурси и да подбират и назначават нови хора.

Цветан Симеонов постави акцент върху принципа на коректност при работодателите при подбора на кадрите – т.е. да инвестират в подготовката на свои кадри, а не да „крадат” кадри от фирми, които вече са инвестирали в тяхното развитие.

От своя страна Папазова очерта очакваните резултати при провеждането на национално проучване на причините за текучеството на работната сила в предприятията и на факторите, определящи динамиката и трендовете му, адресирано към работодатели, заети лица и браншови организации, което ще обхваща 6500 респондента във всички 28 области на страната, плюс градовете Казанлък и Гоце Делчев.

Ще се извърши анализ на резултатите от проведеното проучване за групиране на факторите, влияещи върху динамиката и трендовете на текучеството по сектори и региони в страната. Въз основа на анализа ще се направи оценка на ефекта на текучеството върху предприятията.

Ще се подготви анализ на риска от текучество на работната сила. Ще се разработи „Индекс на риска от текучество на работната сила”, базиран на матрица за степенуване на рисковите фактори, влияещи върху текучество. Ще бъде изготвено Ръководство за измерване на Индекса, както и Мобилно приложение за използването му.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи проект за превенция на текучеството на работната сила
Ще се извърши анализ факторите, влияещи върху динамиката на текучеството по сектори и региони в страната Още
Втора среща на български компании с представители на чуждестранни дипломатически мисии
Инициатива на Съвета на браншовите организации при БТПП Още
Състезание за студенти по международен търговски арбитраж и международно търговско право ще се проведе в БТПП
Участие на отбори от водещи университети от от страната и чужбина Още
Призив на водещи бизнес организации относно ратифицирането на споразумението за свободна търговия ЕС - Виетнам
БТПП се присъедини към призива - за задълбочено партньорство, диалог и сътрудничество с Виетнам Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Русе започва работа по европейската инициатива ADMA
Ще се оптимизират производствените процеси на русенски компании Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта стартира пето проучване за потребностите от кадри
Анкетиране на работодателите за професиите и уменията, които трябва да притежава търсената от тях работна сила Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ДВ, бр. 9/31.01.2019 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започна приемът на заявления за инвестиции в растениевъдството
Документи ще се приемат до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международен търг в Сирия за доставка на резервни части за газова турбина