Брой 24 (2030), 04-02-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

В Русе започва работа по европейската инициатива ADMA


В Русе предстои да започне работа по европейската инициатива ADMA (European Advanced Manufacturing Support Centre), която има за цел да предостави индустриални решения за оптимизация на малките и средни предприятия. Със задачата са се заели сертифицирани одитори в областта, в сътрудничество с Русенска търговско-индустриална камара.

АДМА има за цел да реши някои от хроничните проблеми на малките предприятия – липсата на автоматизация и оптимизация на производството, усвояване на идеи за по-ефективен начин на работа, дигитализация. Европейската комисия отчита нуждата от ясна стратегия за генериране на добавена стойност за европейските граждани, а малките компании притежават скрит потенциал, който може да бъде отключен именно с тази цел.

Внедряване на модерни методологии се прави с цел компаниите да създадат процес за постоянни подобрения във всички слоеве на работата си: производство, маркетинг, верига на доставки, социален живот и финанси. Това може да бъде постигнато с ангажирането на специално обучените одитори на ADMA, които могат да направят индустриален анализ на текущото състояние на компанията, и да изготвят доклад с препоръки и насоки за подобряване на работните процеси.

В стратегията на ADMA е заложено да се правят обучения на вътрешно-фирмени обучители, които ще разпространява това знание в компанията и това ще стане част от ежедневието на всички служители.

Русе вече може да се похвали с успешно пилотно тестване на стратегията, което е и първото за страната.

Повече информация за стратегията: http://www.adma.ec/

----------------

Ако вашата компания проявява интерес към инициативата, можете да се свържете с „двигателя“ на идеята – Влади Великов (velikov@improvinn.com). Той има богат опит и над 13 години практика във внедряване на методи за ефективно производство, работил е по проекти за увеличаване на ефективността в едни от най-големите компании в България и Европа. Одобрен е за консултант по производствени процеси от Европейската Банка за Възстановяване и Развитие. Провежда обучения и внедрява технологии в сферата на Синхронно Планиране и Организация на производството.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи проект за превенция на текучеството на работната сила
Ще се извърши анализ факторите, влияещи върху динамиката на текучеството по сектори и региони в страната Още
Втора среща на български компании с представители на чуждестранни дипломатически мисии
Инициатива на Съвета на браншовите организации при БТПП Още
Състезание за студенти по международен търговски арбитраж и международно търговско право ще се проведе в БТПП
Участие на отбори от водещи университети от от страната и чужбина Още
Призив на водещи бизнес организации относно ратифицирането на споразумението за свободна търговия ЕС - Виетнам
БТПП се присъедини към призива - за задълбочено партньорство, диалог и сътрудничество с Виетнам Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
В Русе започва работа по европейската инициатива ADMA
Ще се оптимизират производствените процеси на русенски компании Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта стартира пето проучване за потребностите от кадри
Анкетиране на работодателите за професиите и уменията, които трябва да притежава търсената от тях работна сила Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
ДВ, бр. 9/31.01.2019 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Започна приемът на заявления за инвестиции в растениевъдството
Документи ще се приемат до 28 февруари 2020 г. в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Международен търг в Сирия за доставка на резервни части за газова турбина