Брой 88 (1846), 10-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Становище на АОБР относно проект на ЗИД на Закона за българското гражданство


Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) подготви становище в контекста на общественото обсъждане на ЗИД на Закона за българското гражданство, публикуван на Портала за обществени консултации.

Становището е изпратено до зам.-министър председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова и до министъра на правосъдието Данаил Кирилов.

В становището подробно се разглежда целият ЗИД на ЗБГ в аспекта на идентифицирани проблеми и предложени съответни мерки за отстраняването им, включително мотивите, които аргументират конкретните промени. Анализират се и резултатите от извършената Оценка на въздействието.

Работодателите считат, че би било подходящо предприемането на законодателни мерки, които да усъвършенстват и оптимизират нормативната уредба в посока запазване на възможностите за чуждестранни инвеститори да кандидатстват за гражданство. Положителен пример се явяват предложените промени с настоящия ЗИДЗБГ в посока съкращаване на сроковете на съгласувателни процедури, както и въвеждането на нови правомощия на компетентните органи за допълнителни проверки на относими към производството обстоятелства.

В допълнение, имплементирането на нови мерки за текущ и последващ контрол върху инвестициите би елиминирало възможностите за злоупотреби в производството по кандидатстване за българско гражданство.

Работодателите също считат, че ангажирането на държавата и компетентните институции в даването на публичност на Българската икономическа програма за инвестиции и имиграция, както и провеждането на целенасочена политика по нейното развиване, би допринесло за увеличаване на доверието и интереса на чуждестранните инвеститори. Последното обстоятелство закономерно би развило потенциала на икономическия инструмент и би увеличило значително потока на преки чуждестранни инвестиции към Република България.

С пълния текст на Становището можете да се запознаете ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно проект на ЗИД на Закона за българското гражданство
Предприемане на законодателни мерки, които да усъвършенстват и оптимизират нормативната уредба Още
Среща с посланика на България в Йордания
Възможности за активизирането на двустранните търговско-икономически отношения между България и Йордания Още
Осмият Балкански международен винен конкурс и фестивал се мести на открито в сърцето на София
БТПП е партньор на конкурса и фестивала Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономическата статистика за първите три месеца показва добър старт на годината
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО
Годишният ръст на промишленото производство е 2.8% през март
Дължи се на увеличеното производство в преработващата и в добивната промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Осмо издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch
29 май 2019 Още