Брой 88 (1846), 10-05-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

Годишният ръст на промишленото производство е 2.8% през март


Промишленото производство намалява през март спрямо февруари с 0.9%, но спрямо март 2018 г. има ръст от 2.8%, сочат публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Намаление спрямо предходния месец е регистрирано в добивната промишленост - с 10.9%, и в преработващата промишленост - с 1.2%, а увеличение с 1% - в енергетиката.

По-значителен месечен спад статистиката отчита при ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 12.2%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 11.8%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - със 7.1%.

По-съществено увеличение е регистрирано при производството на тютюневи изделия - с 12.5%, производството на облекло и производството на изделия от други неметални минерални суровини - по 2.8%.

Годишният ръст се дължи на увеличеното производство в преработващата промишленост - с 5.5%, и в добивната промишленост - с 2.0%, докато в енергетиката е отчетен спад със 7.6%.

Най-много за година нараства производството на превозни средства, без автомобили - с 34.4%, производството на изделия от други неметални минерални суровини - с 20.4%, печатната дейност и възпроизвеждането на записани носители - с 15.8%, производството на изделия от каучук и пластмаси - с 15.2%.

Най-голямо намаление е отчетено при производството на тютюневи изделия - с 27.0%, производството на метални изделия, без машини и оборудване - със 7.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6.9%, производството на мебели - с 6.0%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на АОБР относно проект на ЗИД на Закона за българското гражданство
Предприемане на законодателни мерки, които да усъвършенстват и оптимизират нормативната уредба Още
Среща с посланика на България в Йордания
Възможности за активизирането на двустранните търговско-икономически отношения между България и Йордания Още
Осмият Балкански международен винен конкурс и фестивал се мести на открито в сърцето на София
БТПП е партньор на конкурса и фестивала Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономическата статистика за първите три месеца показва добър старт на годината
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО
Годишният ръст на промишленото производство е 2.8% през март
Дължи се на увеличеното производство в преработващата и в добивната промишленост Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство от Enterprise Europe Network
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Осмо издание на годишната кръгла маса Bulgarian ICT Watch
29 май 2019 Още