Брой 20 (2275), 29-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Позиция на АОБР


Във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП

Многократните изменения в Наредба Н-18 от 2018 г. насам и опитите за поставяне на регулация в нея за СУПТО (Софтуери за управление на търговските обекти) – доказа невъзможността за поставянето на рамка и модел на работа при разнообразието от софтуерите за управление на дейността, както и тяхното подчинение на фискалните устройства. С последните промени в ЗДДС, които бяха правилни и категорично подкрепени от нас, ползването на СУПТО вече е по желание, а не задължително и многомилионни разходи за проучване, за разработка и за опити за внедряване на СУПТО законопослушно извършени от страна на белия бизнес в България се обезсмислиха.

В условията на пандемията от Covid-19, станахме свидетели на навлизането на електронната (неприсъствена) търговия в ежедневието, като тя ще продължи да заема все по-голяма част от търговския оборот. За целите на неприсъствената търговия, при която продавачът на стоката и клиентът не се срещат за извършване на сделката, пренасянето на хартиен фискален бон представлява затруднение, а в случаите на продажбата на услуги от разстояние – е единственото, за което е нужно да се организира транспорт. Алтернативният режим – за издаване на фискален бон в електронен вид – е недостъпен за търговците, които имат и физически магазини, а освен това, задължава електронните магазини, които най-често са на наета компютърна инфраструктура, да имат директна връзка с фискално устройство, което на практика го прави неприложим за голямата част от търговците.

От позицията си на потребител на услугите за фискализация, работодателските организации апелират за създаването на справедлива, прозрачна и изпълнима алтернатива за фискализация за неприсъствената търговия. Предлаганата от работната група на НАП софтуерна фискализация има потенциал да бъде тази алтернатива, която да опрости модела на фискална отчетност чрез директна комуникация с НАП. Обсъжданият режим гарантира и сигурността на фискалната информация – чрез употребата на дигитални сертификати, които гарантират идентичността на търговеца еднозначно и криптират съдържанието на неговата търговска информация. В тази фискална отчетност няма нищо имагинерно, както се твърди от текущите лидери в сферата на производството и продажбата на фискални устройства. Това е модел за фискализация, прилаган успешно в страни от и извън Европейския съюз, който ще даде на българската икономика важен инструмент, чрез който да заеме подобаваща позиция в ерата на глобална дигитализация на търговската дейност. Цифровата трансформация на бизнеса означава отсъствието на хартиени документи в дигиталните бизнес модели, в противен случай дигитализацията ще остане само на хартия.

-------------
За АОБР:

АОБР обединява национално представителните работодателски организации АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ. Основна цел на организацията е да консолидира, балансира и представлява интересите на членовете си. Заетите в предприятията, членуващи в четирите работодателски организации дават работа на 82% от всички наети у нас, а брутната добавена стойност, която създават е 86 на сто.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР
Във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП Още
Партньорство с Японо-българската бизнес асоциация
За разширяване на двустранните търговско-икономически и инвестиционни отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бъдещето на туризма и новите дигитални реалности – тема на онлайн дискусия, организирана от РТИК
В рамките на проект Your Local Guide Още
Проект Mindthedata: Култура за защита на личните данни като бъдещ бизнес модел за МСП
Ямболската търговско-промишлена палата е координатор по проекта Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Ново издание „Търговска политика /през призмата на комплексен реинженеринг/“
Автор: проф. д.ик.н. Божидар Хаджиев Още
БИЗНЕС СРЕДА
Ръст на общия показател на бизнес климата през януари 2021 г.
Във всички наблюдавани от НСИ сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Само рискът от КОВИД-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд
Заради серията почивни дни срокът за подаване на декларациите е до 05.05.2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Държавна помощ: Европейската комисия удължава срока на действия и разширява допълнително обхвата на Временната рамка
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Как европейските компании могат да се възползват от обявените обществени поръчки в Канада
В контекста на двустранното икономическо и търговско споразумение /CETA/ Още