Брой 20 (2275), 29-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Проект Mindthedata: Култура за защита на личните данни като бъдещ бизнес модел за МСП


През м. май 2021 новият Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД) на Европейския съюз ще отбележи третата година от влизането си в сила. През този период фирмите, бизнесите, консултантите, мениджърите и персоналът им изпитаха как тази нова рамка в бизнеса влияе не само на традиционните практики, когато става въпрос за работа с лични данни, но и върху цялата им организационна култура.

Проектът Mindthedata, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, и партньорите, които работят по него, следят отблизо тенденциите в света на бизнеса, подготвяйки инструмент в негова подкрепа, който ще предложат скоро - безплатно онлайн обучение за бизнес консултанти, които да могат по-добре да подпомогнат малките и средни предприятия да направят това преминаване към новата нормална „култура“ при правене на бизнес, поставяйки защитата на личните данни точно в центъра й.

Веднага след старта на проекта в края на 2019 целият свят преживя и продължава да преживява безпрецедентна социална и икономическа ситуация, породена от пандемията Covid-19. Партньорите по проекта успяха да продължат с дейностите си, а именно разработването на обучителни материали за бизнес консултантите, базирайки се на резултатите от проведените изследвания в България, Гърция, Полша и Испания. Анализирани бяха нуждите на 120 МСП и бизнес консултанти, получени чрез онлайн въпросници и интервюта, относно необходимата подкрепа за прилагане на Общия регламент за защита на личните данни /ОРЗД/ и спазването му в ежедневните работни процедури. Най-неотложните нужди, идентифицирани както от МСП, така и от бизнес консултантите, са следните:

• Разбиране на специфичните изисквания на Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/;

• Осигуряване на информираност и обучение на персонала;

• Популяризиране на Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/ като бизнес приоритет в целите на МСП;

• Създаване на култура за защита на личните данни отвъд аспекта „спазване или наказание“;

• Разбиране на предимствата, които следват от създаването на корпоративна култура за защита на личните данни.

В момента партньорите завършват разработването на модулно обучение на бизнес консултанти, отговарящо на тези и други нужди, които също са идентифицирани по време на проучването. Следващата стъпка е трансформиране на този материал в онлайн инструмент за обучение на бизнес консултанти, който от своя страна може да бъде използван от тях при сътрудничеството им с МСП по въпроси, свързани с Регламента за защита на личните данни /ОРЗД/.

През следващите месеци онлайн обучителните инструменти ще бъдат на разположение на 5 езика (английски, български, гръцки, полски и испански). Проектът ще продължи с тяхното представяне и тестване чрез малки пилотни семинари във всяка държава, след което обучителният материал ще бъде добавян, променян и оптимизиран като се вземе предвид обратната връзка, получена след провеждане на семинарите.

Можете да изтеглите и прочетете пълния доклад на изследването по проекта (на английски език) тук.

Прочетете повече за проекта Mindthedata на уебсайт.

Фейсбук.

За контакти: тук.

--------------
Проектът Mindthedata се координира от Ямболска търговско-промишлена палата, България и се изпълнява съвместно с Militos Consulting (Гърция), Бизнес център за подпомагане за малки и средни предприятия - Русе (България), EQA HELLAS SA (Гърция), Innovation Training Center (Испания), PAIZ Konsulting Sp. z o.o. (Полша) и RNDO (Кипър).

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР
Във връзка с разпространеното до медии писмо на производителите на фискални устройства до изпълнителния директор на НАП Още
Партньорство с Японо-българската бизнес асоциация
За разширяване на двустранните търговско-икономически и инвестиционни отношения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бъдещето на туризма и новите дигитални реалности – тема на онлайн дискусия, организирана от РТИК
В рамките на проект Your Local Guide Още
Проект Mindthedata: Култура за защита на личните данни като бъдещ бизнес модел за МСП
Ямболската търговско-промишлена палата е координатор по проекта Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Ново издание „Търговска политика /през призмата на комплексен реинженеринг/“
Автор: проф. д.ик.н. Божидар Хаджиев Още
БИЗНЕС СРЕДА
Ръст на общия показател на бизнес климата през януари 2021 г.
Във всички наблюдавани от НСИ сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
Само рискът от КОВИД-19 не е основание за подаване на нова декларация за условия на труд
Заради серията почивни дни срокът за подаване на декларациите е до 05.05.2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Държавна помощ: Европейската комисия удължава срока на действия и разширява допълнително обхвата на Временната рамка
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Как европейските компании могат да се възползват от обявените обществени поръчки в Канада
В контекста на двустранното икономическо и търговско споразумение /CETA/ Още