Назад

Представяне на мрежата Empowering Business Community за подпомагане процеса по интеграция на бежанците в България


За да бъде улеснен процесът по наемане и първоначално ориентиране на бежанците на новото работно място са важни съвети и информация от практиката в помощ на компаниите. В тази връзка се организира събитието „Подбор и въвеждане на служители от уязвими групи“, което ще се проведе на 8 октомври 2021 г. от 9:30 ч. онлайн (линкът е в приложената по-долу програма). Двучасовият семинар е част от сериите срещи и обучения в рамките на мрежата Empowering Business Community, която ВКБООН – Агенцията на ООН за бежанците, и КАТРО България развиват от началото на 2021 г. Целта е тази мрежа да създаде пространство за обмен на идеи, добри практики и решения на възникващи предизвикателства пред компаниите, които работят с по-уязвими групи, както и да даде повече гласност за техните усилия по овластяването на служителите им.

На събитието на 8 октомври ВКООН ще предостави актуални данни за броя и профила на бежанците в България и законовата рамка за достъп до пазара на труда, а експертите на КАТРО България ще представят отделните етапи при подбора на нови служители с лесни и важни препоръки как да се случват те. От Каритас София, които от години оказват подкрепа за заетост на бежанците, ще споделят повече за гледната точка, нуждите и нагласите на своите бенефициенти.

При интерес за участие в събитието, моля, регистрирайте се тук до 6 октомври 2021 г.

ПРОГРАМА