Брой 132 (2138), 13-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Европейско изследване на значението на санирането на жилищния фонд за рестартиране на икономиката


Българската  асоциация за изолации в строителството е подготвила презентация на резултати от европейски изследвания за значението на санирането на жилищния фонд за рестартиране на икономиката след кризата от COVID-19 и възможностите за България. Изследването е проведено от BPIE (Building Perfomance Institute Europe) по искане на кампанията за обновяване на Европа - Renovate Europe в момент, в който е актуална темата за енергийното обновяване.

Прегледът на последните проучвания за създаването на работни места и макроикономическите ползи от обновяването на енергията в ЕС показва обнадеждаващи резултати.  Проведените изследвания на всички нива - национално, европейско и глобално, сочи,  че стимулиращият ефект от инвестирането в енергийното обновяване е голям.

Проучването е ценен принос за дебата за ефективното изразходване на значителните средства, които се мобилизират за подпомагане на ЕС и неговите държави-членки да се възстановят от икономическото въздействие от справянето с пандемията COVID-19.

Основни констатации

За работните места и икономическото въздействие

  • На всеки 1 милион евро, инвестирани в енергийно обновяване на сгради, в ЕС се създават средно 18 работни места. Това са местни, дългосрочни работни места, които ще стимулират икономическата активност в целия ЕС.
  • Броят на създадените работни места на 1 милион евро инвестиции в енергийно ефективно обновяване варира в целия ЕС в зависимост от националните обстоятелства и разходите за заетост. Проучването съобщава, че тези числа са съответно за: Хърватия - 29; Естония - 17; Финландия - 16; Италия - 15 и Испания - 18. За България тази цифра е значително по-висока поради по-ниските цени на труда в строителството.
  • На национално ниво, проучването установи, че са необходими средно 14 000 евро за създаването на едно работно място в строителството в Испания, докато в същата държава са необходими 20 000 евро за издръжка на един безработен работник. В допълнение, за всяко 1 евро публични пари, изразходвани за енергийно обновяване, испанското правителство получава 0,62 евро обратно, в рамките на една година, главно чрез данъчно облагане.

Относно макроикономическите ползи

  • Енергийно ефективният ремонт на офисни сгради увеличава производителността с около 12%, което води до потенциална полза от около 500 милиарда евро за Европейската икономика годишно
  • Добре проектираното и изпълнено енергийно обновяване на болниците намалява средния престой на пациентите с около 11%, което води до потенциални спестявания от около 45 милиарда евро годишно за сектора на здравеопазването в Европа.
  • Относно жилищата беше установено, че във Франция медицинските разходи от около 930 милиона евро годишно са свързани с жилища с лошо качество. Ако включим косвените последици от този фактор (отсъствия, по-ниска производителност и т.н.), некачественото жилище може да струва на френската икономика колкото 20 милиарда евро годишно. Ясното послание, което идва от това проучване, е, че инвестирането в енергийното обновяване на нашия сграден фонд е правилен и логичен избор. То носи обществени, икономически и лични ползи. Сега зависи от всяка държава-членка на ЕС да включи енергийното обновяване на сградния фонд в своите планове за възстановяване и устойчивост, така че обещаната вълна за обновяване да бъде успешно изпълнена в полза на всички.

В проучването са посочени добри практики и политики в ЕС, целящи икономическо възстановяване и постигащи енергийна ефективност на сгради.

Пълната презентация на проучването  ТУК

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Отворено писмо на национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите във връзка с влизането на България в ERM II
Поредна среща на представители на чуждестранни търговски мисии с българския бизнес, в дигитална среда
Озонирането като средство за биосигурност
Приложение на озонови генератори за ограничаване на COVID-19 и за промишлени цели Още
БГ Баркод: традиции от друго време
Семейната компания "Димитър Биков" с най-много въведени продукти за седмицата 29 юни -3 юли в електронния каталог БГ Баркод Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Европейско изследване на значението на санирането на жилищния фонд за рестартиране на икономиката
Възможностите за България Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Икономиката през 2020 г.: упражнения в прогнозиране
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОЗОНА
Комюнике на Европейската централна банка
България се присъединява към механизма ERM II Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
До 2050 г. трябва да бъдат обновени 60% от жилищния фонд в страната...
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Възможности за внос на медицински изделия, дезинфектанти, лични предпазни средства в САЩ
СТИВ Вашингтон Още