Брой 224 (481), 18-11-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Уточнения на АПБН относно забраната за влагане на захар в соковете от плодове


По повод на проявения медиен интерес към темата сокове и нектари от плодове, провокиран с актa на правителството от 13.11.2013 г. за приемане на изменения в действащата Наредба, Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки (АПБН), като представител на индустрията, счита за уместно да бъдат направени някои уточнения за естеството на промените и дата, от която те влизат в сила.

Уточнение е необходимо за един от акцентите в прес-съобщенията и медийните публикации, а именно забраната за влагане на захар в соковете от плодове, каквато ограничена възможност съществуваше до приемане на промените. След изтичане на крайния срок на преходния период за транспониране на европейската директива – 28.10.2013 г. отпадна съществуващата възможност за добавяне на захари в сокове, различни от соковете от круши и грозде, в минимални количества за регулиране на киселия вкус или за подслаждане.

Както в Директивата, така също и българската Наредба дава възможност пуснатите на пазара или етикетирани преди 28.10.2013 г. сокове, съответстващи на изискванията на законодателството до приемането на последните промени, да продължат да се предлагат на пазара до 28.04.2015 г.

В този контекст под заглавията „От 28 април 2015 г. захарта се заличава от списъка на разрешените съставки за сокове от плодове“ следва да се разбира, че след посочената дата – 28 април 2015 г. на Единния европейски пазар, част от който е българския, няма да има сокове, в които да бъде добавена захар дори и в минимални количества. Иначе и към момента на пазара се предлагат сокове, в които не се съдържат добавени захари и това не е новина за потребителя, тъй като производителите отдавна ползват хранителната претенция „без добавена захар“ при етикетиране на продуктите, в които тя не е вложена.

За коректното информиране на потребителите е предоставена възможността етикетите на соковете да съдържат информация, че „от 28 април 2015 г. соковете от плодове не съдържат добавени захари“ , което обозначение следва да се поставя на етикета в същото зрително поле, където е обозначено наименованието на продуктите. Тези надписи могат доброволно да бъдат поставяни на соковете до 28.10.2016 г.

Във връзка със забраната за добавяне на захар и в отговор на коментарите в социалните мрежи, че тя се подменя с използването на подсладители, Асоциацията акцентира вниманието на читателите, че и преди промяната и след това влагането на подсладители в соковете не е разрешено.

Използваме възможността да обърнем внимание на потребителите, че с наименования съдържащи думата сок, най-популярните от които са напр. сок от плодове и сок от плодове от концентрат, могат да се обозначават само напитки, които отговарят на изискванията на наредбата. Това важи и за използване на наименованието нектар.

Индустрията приветства измененията в наредбата, с които се постигна терминологична прецизност, за която настоявахме и при приемането на предходни изменения в Наредбата. Ние държим потребителите да са коректно информирани и да могат лесно да разграничават отделните видове напитки – соковете от плодове, нектарите и плодовите напитки, в които се влагат сокове от плодове или екстракти от растения в определени количествени съотношения. Коректното етикетиране, вкл. посочването на процентното съдържание на сока от плодове в плодовите напитки, и предпазването на потребителите от заблуда винаги е стояло като приоритетна задача на Асоциацията и нейните членове. В тази връзка ние благодарим и разчитаме на партньорството на медиите за обективно представяне на информацията за произвежданите и предлаганите на пазара напитки и апелираме българските потребители да ползват обозначаваната от производителите информация при своя избор.

Тъй като в част от медийните публикации присъства информация, че „в наредбата е направено и разграничение между сок от изстискани плодове и такъв от концентрат“ бихме искали да уточним, че и до приемането на промените в българското законодателство, както и в европейското са определени специфични наименования за отделните видове сокове, вкл. соковете от плодове от концентрат, концентрираните сокове от плодове и т.н. С приетите изменения този списък се разширява с добавянето на продуктовата категория „сок от плодове, екстрахиран с вода“. И за да се избегнат евентуални неточни интерпретации или внушения Асоциацията обръща внимание, че соковете от плодове от концентрат се приготвят по начин, който гарантира запазване на съществените физични, химични, органолептични и хранителни характеристики на сок с добро качество, произведен от същите плодове.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обсъждане на стратегия за създаване на център за мултимодални превози в България
Бяха разгледани моделите за създаване на центъра и насърчаването на алтернативни транспортни решения Още
Покана за участие в семинар по проект, посветен на повишаването на нетърпимостта към сивата икономика при трудовоправните и осигурителните отношения
Обучението е за работодатели, наети лица и синдикалисти Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Ямболската търговско-промишлена палата отбеляза 20-годишен юбилей
Над 150 гости от страната и чужбина присъстваха на поредица от делови събития под мотото „Постигнато е много, предстои още – заедно да отбележим успехите” Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Уточнения на АПБН относно забраната за влагане на захар в соковете от плодове
Асоциацията разяснява естеството на промените и датата, от която те влизат в сила Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Постоянно действащ шоурум на български хранително-вкусови стоки в Китай
Откриването е на 3 март 2014 г. Още
Програмата EU Gateway подпомага европейки фирми при установяване на бизнес контакти с японски и корейски партньори
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Раздвижването в Европа издърпа и България
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Фолксваген на върха в световната класация за инвестициите в научноизследователска и развойна дейност
Дружествата от ЕС постигат смесени резултати Още
Споразуменията на ЕС за свободна търговия и инвестиции: въпрос за 275 млрд. евро
В процес на преговори за сключване на споразумения за свободна търговия със САЩ, Япония и Индия и за инвестиции с Китай Още