Брой 122 (1880), 28-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия: Морално остарели технологии за новите железопътни магистрали


В настоящите проекти, изграждани от Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“, са инсталирани или се предвижда да се монтират морално остарели системи за управление на влаковото движение. Тази констатация бе направена на провелата се работна среща между представители на български компании, произвеждащи и доставящи сигнализационно и телекомуникационно оборудване, организирана от Асоциацията по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия.

В проектите за модернизация, простиращи се от Сръбска граница през София и Пловдив до Бургас и турска граница, се инсталират системи ERTMS (European Railway Traffic Management System) ниво 1, както и GSM-R които са остарели като технология и повечето държави от Западна Европа преминават на следващо поколение технология. Следващото поколение, което е необходимо да се монтира и експлоатира, е ERTMS ниво 2 и FRMCS (Future Railway Mobile Communication System). Те ще позволят изключително висока скорост при пренос на данни и точност при позициониране на влаковия състав. Всичко това ще позволи да се увеличи безопасността, пропускателната възможност и скоростта на железопътната мрежа. GSM-R ще бъде в производство до 2025 г. и ще се поддържа до края на 2030 г. След тази дата ще бъде изведено от експлоатация. В момента страната ни изгражда системата за управление на влаковото движение и инвестира десетки милиони левове за оборудване, която след около 10 години ще се наложи да модернизираме отново с ERTMS ниво 2 и FRMCS.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
В София се провежда конференция, посветена на 100-годишнината на Международната организация на труда
Ключови теми: социалният диалог, правото на сдружаване, колективното трудово договаряне Още
Откриване на първото специализирано изложение на ливански продукти Lebanese Agro – Food Expo 2019
Продукти на хранително-вкусовата промишленост и традиционни изделия от културата на Ливан Още
Посланикът на Еквадор посети БТПП
Предстои презентация за бизнес възможностите и инвестиционния климат на Еквадор Още
Среща на българската делегация с представители на Федерацията за търговия и индустрия от област Фуцзян, Китай
Обмяна на опит в областта на иновациите и трансфера на технологии в международната търговия Още
Възможности за сътрудничество с партньори от Иран
Среща с председателя на Ирано-българската бизнес асоциация Още
Посещение в БТПП на представители на компании с интерес към българския пазар
Компаниите оперират основно в петролната и газовата индустрия, минното дело… Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес мисия в Япония - участие на европейски фирми от сектор „био храни и напитки“ в изложението Foodex Japan
8 – 14 март 2020 г.; заявяване на интерес до 12 юли 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия: Морално остарели технологии за новите железопътни магистрали
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Правила за организацията и контрола по изпълнението на "Националнaта рамка за инвестиции (НРИ) за периода 2021 – 2030 г."
Предлага Министерство на енергетиката Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната