Брой 122 (1880), 28-06-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ

Отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната


С внедряването на нова версия на Митническата информационна система за внасяне (МИСВ) е реализирано изпълнението на разпоредбата на чл. 167а от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.07.2019 г., относно възможността, предвидена в чл. 211 от Директива 2006/112/ЕO за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната, Ви уведомяваме за следното:

В съответствие с разпоредбата на чл. 167б, ал.1 от ЗДДС, в сила от 01.07.2019 г., вносителят следва да декларира в подадената митническа декларация за внос, че ще прилага отложено начисляване на данък при внос. За тази цел бе въведен нов национален код за допълнителен митнически режим „9PA- Стоки за които на основание чл. 167а от ЗДДС е отложено начисляване на ДДС при внос“, който да се посочва в полето D.E. 1/11 “Допълнителен режим“ на митническа декларация за допускане за свободно обращение и крайна употреба, съгласно Заповед  на директора на Агенция „Митници“ № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. издадена на основание чл. 66б от Закона за митниците.

Съгласно чл. 167а от ЗДДС, отложено начисляване на данък при внос може да се прилага от 01.07.2019 г. от лице, което към датата на вноса отговаря едновременно на следните условия:

- извършва внос на стоки, посочени в приложение № 3 на ЗДДС; 

- регистрирано е на основание чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от ЗДДС не по-малко от 6 месеца преди извършване на вноса; 

- няма изискуеми и неизплатени публични задължения, събирани от Националната агенция за приходите;

- всяка стока, декларирана в митническата декларация за внос, е с митническа стойност, равна на или по-голяма от 50 000 лв.

Източник: Агенция Митници

НОВИНИ ОТ БТПП
В София се провежда конференция, посветена на 100-годишнината на Международната организация на труда
Ключови теми: социалният диалог, правото на сдружаване, колективното трудово договаряне Още
Откриване на първото специализирано изложение на ливански продукти Lebanese Agro – Food Expo 2019
Продукти на хранително-вкусовата промишленост и традиционни изделия от културата на Ливан Още
Посланикът на Еквадор посети БТПП
Предстои презентация за бизнес възможностите и инвестиционния климат на Еквадор Още
Среща на българската делегация с представители на Федерацията за търговия и индустрия от област Фуцзян, Китай
Обмяна на опит в областта на иновациите и трансфера на технологии в международната търговия Още
Възможности за сътрудничество с партньори от Иран
Среща с председателя на Ирано-българската бизнес асоциация Още
Посещение в БТПП на представители на компании с интерес към българския пазар
Компаниите оперират основно в петролната и газовата индустрия, минното дело… Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес мисия в Япония - участие на европейски фирми от сектор „био храни и напитки“ в изложението Foodex Japan
8 – 14 март 2020 г.; заявяване на интерес до 12 юли 2019 г. Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Асоциация по железопътна сигнализация, автоматизация, комуникация и индустрия: Морално остарели технологии за новите железопътни магистрали
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Правила за организацията и контрола по изпълнението на "Националнaта рамка за инвестиции (НРИ) за периода 2021 – 2030 г."
Предлага Министерство на енергетиката Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната