Брой 13 (523), 20-01-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Заложните къщи започнаха незаконна търговия с отпадъци, предупреди Българската асоциация по рециклиране


Българската асоциация по рециклиране (БАР) уведоми министрите на финансите и на околната среда и водите за нов начин за незаконна търговия с отпадъци. Досега с получаване на метални отпадъци се занимаваха само незаконните площадки, но вече в покупко-продажбата им се включиха и заложните къщи.

Заради въведените строги изисквания на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) много компании и площадки преустановиха работата си, тъй като не успяха да осигурят изискуемата по закон банкова гаранция от 25 хил. лв. на фирма и по 5 хил. лв. за всяка отделна площадка. Регулацията по закона е рестриктивна както по отношение на изискванията за започване на дейност, така и по отношение на условията за нейното извършване и санкциите за най-малките нарушения, а това не стимулира предприемачеството и инвестициите в бранша.

Оказа се обаче, че заради тези изисквания не само намаля броя на законните и се увеличи драстично броя на незаконните площадки. Много от фирмите, които не успяха да постигнат изискванията на ЗУО и да получат надлежно разрешение, започнаха работа в сивия сектор и продължават да извършват дейности с отпадъци без разрешение. В този сив сектор дори има нов участник - голяма част от заложните къщи, които са намерили начин да заобикалят законовите ограничения.

Заложните къщи приемат отпадъци, от които хората искат да се освободят, срещу минимално възнаграждение, като ги оформят като заложен билет. Тези вещи-отпадъци не се търсят от залогодателите и се съхраняват за минимален срок до натрупването им, или директно се продават или изнасят. По този начин един значителен ресурс се отклонява, без да се спазват изискванията на Закона за управление на отпадъците за разрешителен режим, банкови гаранции и оборудвани площадки, както и изискванията за разделно съхраняване на отпадъците. Заложните къщи не подлежат и на тежкия санкционен режим по ЗУО, защото твърдят, че не приемат отпадъци, а вещи в залог.

Условията и редът за предоставяне по занятие на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи не са уредени със закон, а в наредба за дейността на заложните къщи.

Изискванията към заложната къща са да има регистрация по реда на Търговския закон и Закона за търговския регистър; регистрация в Министерство на финансите преди осъществяването на сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни; вписване като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни; приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, които се утвърждават от председателя на ДАНС. Има и изисквания към прокуриста, управителя, члена на управителен и контролен орган или неограничено отговорния съдружник в заложната къща, които обаче никой не контролира.

Няма единен режим за заложните къщи, например регистър, и контролът се свежда до даване на предписания и налагане на санкции. Така контролните органи не могат да упражнят ефективен контрол чрез отказ за регистрация например, ако установят, че лицата не отговарят на изискванията за започване на дейност като заложна къща или заличаване от регистъра при установени нарушения.

Слабият контрол води както до нарушаване на малкото изисквания по наредбата за дейността на заложните къщи, така и до навлизане в други области на действие, като например сделки с недвижими имоти и дейности с отпадъци. Така освен незаконните площадки, и заложните къщи допълнително дестабилизират сектора с отпадъците.

БАР се обърна към двамата министри с оглед наложителността от предприемане на спешни мерки за постигане на стабилност и последователност в сектора с отпадъците. Според БАР е необходимо да се въведе по-строга регламентация за дейността на заложните къщи, като например регистрационен режим и изисквания за публично обявени търгове при продажба на заложените вещи.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Предстои учредяване на Българо-саудитска бизнес камара
Новото сдружение ще съдейства за разширяване на сътрудничеството със Саудитска Aрабия Още
Покана за участие в кръгла маса „Иновациите в отраслите геология, минна индустрия и производство на строителни материали”
10 февруари 2014 г. от 10:45 ч. Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Заложните къщи започнаха незаконна търговия с отпадъци, предупреди Българската асоциация по рециклиране
От Асоциацията настояват да се въведе по-строга регламентация за дейността на заложните къщи... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Пак затвор за укриване на осигуровки?
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
ДДС декларации и дневници с нов софтуер от февруари
Промяната са налага заради два нови ДДС режима, в сила от началото на 2014 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага подобрения на мрежата за търсене на работа EURES
Благодарение на мрежата EURES годишно се назначават на работа приблизително 150 хиляди души Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговски мисии в Болоня, Италия, в Тел Авив, Хайфа и Йерусалим, Израел
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
Абонамент за списание «Здравословен и безопасен труд»