Брой 41 (801), 27-02-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Общото събрание на Българската фасилити мениджмънт асоциация избра нов Управителен съвет

Общото събрание на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) избра нов Управителен съвет на сдружението.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров бе гост на събитието и представи дейностите на Палатата в подкрепа на бизнеса и потенциалните области за сътрудничество. Като национално представителна работодателска организация, БТПП участва активно в тристранния диалог и отстоява интересите на предприемачите и браншовите организации.

Общото събрание избра нов Управителен съвет в състав:

Горан Миланов - председател (управител на фирма Видако)

Никола Игнатов - зам.-председател (пропърти мениджър на Тишман Мениджмънт Къмпани)

Тошо Киров - зам.- председател (управител на Фърст Фасилити България)

Лора Влахов – член (изп. директор на Интерпред – Световен търговски център София)

Кирил Илиев – член (управител Гео Фасилитис)

Деян Кавръков – член (управител ТСМ)

Валери Левиев – член (управител Фасилити Мениджмънт БГ)

Огнян Стоев – член (фасилити мениджър Хюлет Пакард)

Иван Велков – член (Национално сдружение недвижими имоти).

Сред целите, които си поставя новият Управителен съвет, са:

  • Развиване на обучителни програми по фасилити мениджмънт във висши учебни заведения
  • Заздравяване на отношенията на БГФМА със сродни организации в България и Европа
  • Участия в работни групи за промяна и усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с управлението на сградния фонд
  • Развитие на Европейски и български проекти за популяризиране на фасилити мениджмънта.
НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за участие в Българо-македонски бизнес форум на 12 март
Македонските фирми са с интереси за сътрудничество в металургията, химията , фармацията, козметиката.... Още
Палатата организира обучение по въпросите на Арбитражния съд
Лекторите са изявени арбитри с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели Още
Международно брокерско събитие в рамките на изложението SIFER 2015
25-26 март 2015, Лил, Франция Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Общото събрание на Българската фасилити мениджмънт асоциация избра нов Управителен съвет
Приет е годишен план за действие и приоритети Още
Семинар „Енергия от биомаса”
Технологии за производство на енергия от биомаса, както и обекти за такова производство Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Парламентът прие промените в Закона за енергетиката
Новите текстове са насочени към финансово стабилизиране на сектора, балансиране на взаимоотношенията в него и гарантиране на независимостта на регулатора Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите
Създаден е нов раздел „Алтернативно решаване на потребителски спорове” Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен търговски и инвестиционен форум в Индонезия
13 – 15 май 2015 г., Международен изложбен център Джакарта Още