Брой 194 (954), 08-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Специализирани курсове на Националното сдружение на българските спедитори


УЧЕБЕН ЦЕНТЪР – Националното сдружение на българските спедитори
организира 2 специализирани курса през ноември:

Специализиран курс „Контейнерен транспорт и спедиция“
02 – 04.11.2015

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с контейнерни превози или ползващи контейнерен транспорт.
Целта на обучението е да се добият следните знания: 

 • правна регламентация на водния и мултимодалния транспорт;
 • правна регламентация на фигурата на спедитора и ролята му в контейнерните превози;
 • технологията на интермодалните контейнерни превози;
 • видове контейнери и тяхното приложение;
 • специфики на контейнерните превози по море;
 • специфики на контейнерните превози по шосе и жп;
 • пристанищна обработка на контейнери, процедури при контейнеризация и деконтейнеризация на товарите;  
 • транспортни документи и приложението им в контейнерните превози;
 • особеностите при ценообразуването в контейнерния транспорт;
 • превоз на опасни товари с контейнери;
 • Инкотърмс 2010;
 • транспортни застраховки.

Специализиран курс „Логистика и дистрибуция“
10
12.11.2015
Целева аудитория: мениджъри и служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките; млади специалисти, които търсят професионална реализация в областта на логистиката
Целта на обучението е:

 1. Да запознае с добрите и съвременни практики, свързани с управлението на веригата на доставките с фокус дистрибуционна и складова логистика.
 2. Да представи взаимовръзката между ключовите предметни области в логистиката, а именно:
  • Логистична и дистрибуционна концепция; Снабдяване и управление на запасите „Procurment and Inventory Management“; Складиране и съхранение; Транспорт на товарите – избор на подходящ вид транспорт „Modal Choice Matrix„; Информационни технологии в логистиката „Warehouse management Systems – WMS“.
  • Да представи връзките и мястото на логистиката във Веригата на доставките „Supply Chain“, както и ролята на логистиката за представянето на веригата на доставките „Supply Chain Performance - Metrics„.

Формат на обучение на двата курса: присъствено и дистанционно. Методът на обучение е интерактивен: лекции, дискусии, казуси и практически упражнения; допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLЕ.
Пълна информация за курсовете на страницата на Учебен център – НСБС. Регистрационна карта за записване може да свалите от сайта на НСБС www.nsbs.bg.
За допълнителна информация: тел: 971 48 22; 971 50 25, е-mail: office@nsbs.bg; secretariat@nsbs.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Семинар „Браншова компетентност, иновации и глобални стандарти – правилната рецепта за успех!“, 15 октомври, Велико Търново
За фирми от хранително-вкусовата промишленост Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Специализирани курсове на Националното сдружение на българските спедитори
Теми: „Контейнерен транспорт и спедиция“ и „Логистика и дистрибуция“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България е домакин на едно от най-престижните винени събития в света
Digital Wine Communication Conference 2015, 23 – 25 октомври 2015 г., Пловдив Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Облекчава се кандидатстването за сертификат за клас инвестиция
Правителството промени Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за управление на минните отпадъци предлага Министерството на енергетиката
Целта е предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху компонентите на околната среда Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Увеличение на пенсионната възраст, препоръчва Фондът за населението на ООН
По време на форум в рамките на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Още