Брой 194 (954), 08-10-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Наредба за управление на минните отпадъци предлага Министерството на енергетиката


Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на наредба за управление на минните отпадъци.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, обн. ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г., бяха удовлетворени основните бележки на Европейската комисия за точно и пълно транспониране в националното законодателство на изискванията на Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО.

Бележките, касаещи специфични въпроси по управлението на минни отпадъци, следва да бъдат отстранени с приемане на нова наредба по чл. 22к от закона, за което е определен 6-месечен срок от влизане в сила на основния нормативен акт.

Коментари, мнения и препоръки по предложения текст могат да се изпращат на e-mail a.todorov@me.government.bg в законоустановения 14-дневен срок от публикуването на проекта.

Проект на наредба за управление на минните отпадъци

НОВИНИ ОТ БТПП
Семинар „Браншова компетентност, иновации и глобални стандарти – правилната рецепта за успех!“, 15 октомври, Велико Търново
За фирми от хранително-вкусовата промишленост Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Специализирани курсове на Националното сдружение на българските спедитори
Теми: „Контейнерен транспорт и спедиция“ и „Логистика и дистрибуция“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
България е домакин на едно от най-престижните винени събития в света
Digital Wine Communication Conference 2015, 23 – 25 октомври 2015 г., Пловдив Още
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Облекчава се кандидатстването за сертификат за клас инвестиция
Правителството промени Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за управление на минните отпадъци предлага Министерството на енергетиката
Целта е предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното им въздействие върху компонентите на околната среда Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Увеличение на пенсионната възраст, препоръчва Фондът за населението на ООН
По време на форум в рамките на българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Още