Брой 45 (1057), 08-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ

Обучение по безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и промишлените газови инсталации


От Камарата на инсталаторите в България (КИБ) напомнят, че съгласно чл. 136,  т. 8 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, ползвателят на съоръженията е длъжен да назначи обслужващ персонал, обучен за изпълнение на изискванията на наредбата и инструкцията за експлоатация, първоначална и периодична проверка на знанията на обслужващия персонал.

Също така,  съгласно Чл. 247,  ал. 2, т. 4 от Наредба за устройството и  безопасната експлоатация на преносните и разпределителни газопроводи, съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, ползвателят на съоръженията е длъжен да осигури и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на лицата за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и промишлените газови инсталации.

ЦПО към Камарата на инсталаторите в България организира еднодневен курс по изискванията на наредбите на 14 март 2016 г. от 10.00 часа в учебната зала в Пловдив, ул. „Иван Вазов” 25, ет.2.

Лектори на курса са висококвалифицирани, дългогодишни кадри на ДАМТН.

Завършилите курса и успешно издържали тестов изпит след това получават удостоверение за проведено обучение, валидно пред ДАМТН.

Цена на един участник – 42 лв., платени в брой или по сметка: IBAN: BG80PRCB92301007288082, PRCBBGSF, ПроКредитБанк.

Приложената заявка за участие изпратете на nis@dir.bg

Допълнителна информация на тел: 032/625 918.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение по безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и промишлените газови инсталации
Организира Камарата на инсталаторите в България на 14 март в Пловдив Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Търговските палати и организациите на бизнес ангелите насърчават предприемачеството
България с награда за „Най-обещаваща мрежа на бизнес ангели в Югоизточна Европа” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 3% ръст на БВП през четвъртото тримесечие на 2015
Най-значителният от първото тримесечие на 2011 г. насам; основният принос e на износа и на крайното потребление Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на делови форум в Будапеща
Унгарски компании от различни сектори са заявили участие във форума Още
Европейски семестър 2016 г.: Представяне на доклада за България относно макроикономическите дисбаланси
10 март 2016, Информационен център на ЕК Още