Брой 45 (1057), 08-03-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: 3% ръст на БВП през четвъртото тримесечие на 2015


Икономиката на България е нараснала с 3 на сто през 2015 г. в сравнение с година по-рано, сочат публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ). Номиналната стойност на брутния вътрешен продукт е 86.4 млрд. лв. На човек от населението се падат 12 хил. лв. от обема на показателя, или 6136 евро.

С основен принос за растежа са износът и крайното потребление, следвани от инвестициите на компаниите.

Индустриалният сектор създава 27.6% от добавената стойност на икономиката, което е с 0.4 процентни пункта повече в сравнение с 2014 година. Секторът на услугите създава 67.3, а аграрният сектор - 5.1% от добавената стойност.

През четвъртото тримесечие на 2015 г. брутният вътрешен продукт възлиза на 23.7 млрд. лв. по текущи цени. Сезонно изгладените данни показват растеж от 3 на сто на БВП в сравнение със съответното тримесечие на предходната година и 0.7% спрямо третото тримесечие на 2015 година.

През четвъртото тримесечие спрямо година по-рано относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката намалява с 0.1 процентни пункта до 3.7%. Индустриалният сектор увеличава относителния си дял в добавената стойност на икономиката с 1.4 процентни пункта и достига 25%. Относителният дял на добавената стойност, реализирана от дейностите в сферата на услугите, намалява до 71.3% при 72.6% през съответния период на предходната година.

За крайното потребление през четвъртото тримесечие се изразходват 79.5% от произведения БВП. Инвестициите формират 23.2% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е отрицателно.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП издава удостоверения на класираните фирми в "ТОП 100" и "ТОП 1500+"
Добър атестат за конкретната фирма пред настоящи и потенциални партньори Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Обучение по безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и промишлените газови инсталации
Организира Камарата на инсталаторите в България на 14 март в Пловдив Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Търговските палати и организациите на бизнес ангелите насърчават предприемачеството
България с награда за „Най-обещаваща мрежа на бизнес ангели в Югоизточна Европа” Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: 3% ръст на БВП през четвъртото тримесечие на 2015
Най-значителният от първото тримесечие на 2011 г. насам; основният принос e на износа и на крайното потребление Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на делови форум в Будапеща
Унгарски компании от различни сектори са заявили участие във форума Още
Европейски семестър 2016 г.: Представяне на доклада за България относно макроикономическите дисбаланси
10 март 2016, Информационен център на ЕК Още