Назад

15-та научно-практическа конференция "Иновации в хранително-вкусовата промишленост"


Съюзът по хранителна промишленост информира за предстоящата 15-та научно-практическа конференция "Иновации в  хранително-вкусовата промишленост – проблеми и перспективи" на 13 октомври 2022 г. в Университет по хранителни технологии – Пловдив.

ТЕМИ:
§ Основни тенденции в развитието на иновациите в хранителната индустрия
§ Индустриалната собственост като елемент на иновационния процес - нови гъвкави инструменти за бъдещето развитие на политиката на качеството. Регистрация на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер.
§ Хранителните добавки и добавки в храни – нови законодателни изисквания
§ Иновации в опаковките на храните
§ Възможности за подпомагане на бизнеса от програми и проекти. Финансиране и субсидиране на иновационни проекти
§ Иновациите в ХВП – споделяне на опит от водещи фирми и научни звена
§ Разработки на нови продукти на млади учени и студенти в областта на ХВП.

Подробна информация ТУК