Назад

Проведе се традиционната годишна среща на Камарата на инсталаторите в България


В курорта Пампорово се проведе традиционната годишна среща на Камара на инсталаторите в България Енергиен преход – въпрос на национална сигурност.

След период на пандемия и в тежка за страната ни икономическа обстановка, срещата беше глътка свеж въздъх и продължаване на традициите на Камарата.

Срещата се проведе в три панела, като в първия беше поднесена изключително полезна информация от

  • инж. Маргарита Томова, представител на Дирекция Технически правила и норми на МРРБ с презентация на тема „Втори национален преглед на техническите норми за енергийна ефективност на сгради. Резултати, стандарти и предстоящи промени в техническите изисквания“;
  • проф. Никола Калоянов, ТУ София с презентация на тема „Практически насоки за оценка на ефективността на термопомпи при различни условия”; 
  • инж. Ивайло Алексиев, Директор АУЕР с презентация на тема „Предизвикателствата на директивата за ЕВИ (Енергийни общности за ВЕИ, умни мрежи, активни потребители и производители на ЕВИ)”.

Във втория панел бяха представени нови постижения на фирми от бранша, а именно: Енергийно ефективни решения за балансиране и управление на отоплителни инсталации с продуктите на  Danfoss; Симпекс БГ ООД - производител на самопочистващи пелетни горелки и автоматизирани пелетни котли GREEN Fire; Изграждане на домашни фотоволтаични системи за собствени нужди от фирма ПРОФАЙЛД ООД.

На срещата бяха представени резултатите от приключващия обучителен проект по програма Еразъм, в който Камарата участва като партньор и който има за цел да обучи специалисти по енергиен мениджмънт.

В заключителната част на срещата присъстващите обсъдиха острата необходимост от приемане на Закон за браншовите организации, който би пресякъл сивата икономика и би урегулирал професионалната квалификация и взаимоотношението между икономическите субекти, както помежду им, така и с държавата.