Назад

Меморандум за разбирателство за подобряване усвояването на средствата от ЕС


Вицепремиерът и министър на финансите Асен Василев и вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова подписаха  меморандум за разбирателство за подобряване усвояването на средствата от ЕС. Съгласно документа ЕИБ ще предостави на българското правителство подкрепа за подготовката на проекти в страната ни с цел ефективна, ефикасна и навременна подготовка и изпълнение на проекти или на инвестиционни програми, финансирани със средства от европейските фондове, с което ще се подобри усвояването на средствата от ЕС. В рамките на оказваната помощ европейската финансова институция би могла да подпомогне и с мерки за изграждане на институционален капацитет, както и подготовката или осъвременяването на стратегически документи и инвестиционни планове за определени сектори.

По време на церемонията заместник министър-председателят по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев заяви: „Радвам се, че продължаваме сътрудничеството с Европейската инвестиционна банка в новия програмен период и по Плана за възстановяване и устойчивост. Съвместната ни работа с ЕИБ ще гарантира прозрачност и контрол при разходване на средствата, както и значително допълващо финансиране по ключови за страната ни проекти.“

 „Досега ЕИБ е предоставяла на българските власти решаваща помощ по подготовката на стратегически документи и подпомагала изпълнението на проекти и изграждането на институционален капацитет.  Подписването на Меморандума за разбирателство е логично продължение на успешните консултантски услуги, предоставяни в България по линия на Споразуменията за консултантска подкрепа на проекти. Готови сме да разширим обхвата на целевата помощ, която оказваме на правителството, на управляващите органи и на другите бенефициенти, по проекти за климата, включително в секторите на водоснабдяването, отпадъчните води, битовите отпадъци и проектите за справедлив преход в страната, като дадем своя принос за социалните и икономическите ползи от нови инвестиции и преодолеем предизвикателствата в областта на заетостта, образованието и финансирането на местно равнище", посочи вицепрезидентът на ЕИБ Лиляна Павлова.

Българското правителство очерта няколко широки области, които се нуждаят от допълнителна подкрепа през програмния период 2021-2027 г. Меморандумът за разбирателство предвижда, след договаряне между българското правителство и ЕИБ, подписването на отделни споразумения за услуги за консултантска подкрепа на проекти Банката и определени български бенефициенти/крайни получатели и/или управляващи органи.

Предвидената от ЕИБ подкрепа за проекти по този меморандум, предназначена за бенефициенти и управляващи органи, ще бъде финансирана по съответната програма или чрез други европейски фондове, отпуснати на България. Ефектът от инвестициите в мерки за климата, справедливия преход и екологичната устойчивост в България ще бъде подсилен от техническа помощ и споделяне на добри практики, осигурени от специализиран експертен екип на ЕИБ, който вече е в страната ни.