Брой 133 (2388), 15-07-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Традиционна среща на Евроклуба към БТПП във връзка със Словенското председателство на Съвета на ЕС
Посланикът на Словения в София Н.Пр. Анжей Франгис

В Българската търговско-промишлена палата се проведе традиционната среща на  Евроклуба, организирана от Enterprise Europe Network към БТПП. Събитието бе посветено  на  приключването на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз и поемането му от Република Словения. Модератор на събитието беше проф. Ингрид Шикова, председател на Евроклуба към БТПП. На срещата присъстваха представители на дипломатически мисии, бизнес общността, НПО, журналисти и др.

Срещата на Евроклуба бе официално открита от главния секретар на БТПП Васил Тодоров, който  подчерта значителните усилия и резултати при досегашното председателство на Португалия по социално-икономическото възстановяване на Европа след Ковид пандемията.

В презентацията си Биржит Вайдъл, представител на Генерална дирекция „Растеж“ на Европейската комисия, представи последствията от пандемията за европейската икономика, както и използването на различни лостове като дигитализация, съгласувани програми и обща европейска стратегия за по-бързо излизане от кризата. Бе подчертана гъвкавостта на малките и средни предприятия при приложението на мерките за справяне с предизвикателствата на кризата: преструктуриране на част от производството, търсене на нови партньори и пазари, иновативни решения и др.

Посланикът на Португалия в София Н.Пр. Ана Мариа Рибейро да Силва представи във видеообръщение постигнатото от Португалия по време на председателството й. Основният акцент беше поставен върху целите, залегнали в подписаната от европейските лидери Декларация за социалното измерение на европейската икономика - създаване на нови работни места, намаляване на бедността, запазване мерките за подкрепа заради ковид пандемията и насърчаване на социалния диалог.

Посланикът на Словения в София Н.Пр. Анжей Франгис очерта в своето изказване основните приоритети и насоки  на председателството на Словения през следващите шест месеца на настоящата година.

Посланик Франгис сподели с участниците в срещата детайли от Програмата за по-нататъшното здравно и социално-икономическо възстановяване на ЕС с акцент върху зелената и кръгова икономика, дигитална трансформация и др., базирано на доброто съвместно функциониране на трите основни институции: Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета на ЕС. Бе разгледан въпросът за добросъседството в рамките на ЕС и бъдещото разширяване на съюза чрез влючване на Западните Балкани, отчитайки активното съдействие от страна на България. 

В презентацията си Георги Стоев, председател на Комитета за търговия и инвестиции към Европалати и член на УС на БТПП, насочи вниманието на участниците към актуалните социално-икономически въпроси, стоящи пред Обединена Европа и възможностите за решаването им в рамките на европейските програми като Хоризонт Европа с финансиране от 95,5 млрд. евро.

За повече информация за Евроклуба, моля, последвайте линка: https://www.bcci.bg/euclub/index

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Традиционна среща на Евроклуба към БТПП във връзка със Словенското председателство на Съвета на ЕС
Посланикът на Словения в София очерта основните приоритети и насоки на председателството Още
БТПП с нови услуги за бизнеса
Изготвяне на бизнес профили на фирми, секторни анализи... Още
Икономическото развитие на България през погледа на студенти от Университета в Грьонинген, Нидерландия
БТПП и Фондация "Отворена София" започват активно партньорство
Специална платформата с информация за чужденци, които живеят или правят бизнес в България Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Стратегията по заетостта предвижда до 2030 г. работещите в България да достигнат 78,2% от населението между 20 и 64 г.
Мерки за повишаване на качеството на работната сила според изискванията на икономиката Още
БИЗНЕС СРЕДА
НАП плати още над 2,5 млн. лв. на фирмите по фаза 3 на програмата за подкрепа с оборотен капитал
Одобрените кандидати са общо 496 Още
ФИНАНСИ
Правителството прие решение за удължаване на срока за кандидатстване по Програмата за безлихвено финансиране на физически лица
Изпълнението на програмата се възлага на „Българска банка за развитие” ЕАД Още
Нов устав на Фонда на фондовете предвижда въвеждане на едностепенна система на управление
Целта на промените е по-ефективно управление и по-гъвкава политика Още
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
ДФЗ оторизира над 9 млн. лева по ПРСР 2014-2020
28 бенефициенти получават финансово подпомагане за последните 10 дни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без въглеродни емисии
Пакет от законодателни мерки в областта на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Становище на ЕИСК относно Стратегия за финансиране на NextGenerationEU
Да се запази високата кредитоспособност на ЕС и ниските разходи по заемите Още